zhp.pl

Start Aktualności #lokalnibohaterowie pomagają seniorom

#lokalnibohaterowie pomagają seniorom

UDOSTĘPNIJ
, / 185
#lokalnibohaterowie pomagają seniorom

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie.

„Od chwili zamknięcia szkół wiedzieliśmy, że przed nami dwa trudne zadania: utrzymanie działalności gromad i drużyn przez pracę z naszymi podopiecznymi w internecie oraz pomoc potrzebującym na terenie działania naszego hufca. Dlatego zgłosiliśmy gotowość do współpracy w czasie epidemii wszystkim gminom z naszego powiatu, ośrodkom pomocy społecznej i policji”.

Wędrownicy i instruktorzy Hufiec ZHP Wieliczka z Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki pełnią swoją służbę codziennie od połowy marca. Jej celem jest dostarczanie seniorom i podopiecznym MGOPS ciepłych posiłków i robienie dla nich niezbędnych sprawunków.

„Odbiorcami naszej służby są mieszkańcy powiatu wielickiego, którzy zgłaszają się do nas indywidualnie lub za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej w gminach. Dziennie dostarczamy posiłki do ponad 40 osób! Służba, czyli czynna pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, jest podstawowym elementem harcerskiego wychowania, dlatego będziemy ją pełnić tak długo, jak będzie to potrzebne” – mówią harcerscy wolontariusze.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się