HAL2020 – aktualizacja instrukcji i poradnictwo

ZHP
05/06/2020
~ 2 min czytania

Główna Kwatera ZHP przyjęła zaktualizowaną o zapisy wytycznych Instrukcję HALiZ obowiązującą podczas tegorocznej akcji letniej.

Dokument dostępny jest już na stronie dokumenty.zhp.pl Zachęcamy również do śledzenia aktualizacji na stronie haliz.zhp.pl. Znajdują się tam odnośniki do poradnictwa, a w nim sekcja pytań i odpowiedzi związanych z bieżącą sytuacją. Co uległo zmianie?
Zaktualizowano załączniki w związku z sytuacją epidemiologiczną i wydanymi w tym zakresie wytycznymi MEN i GIS:
  • warunki uczestnictwa - zmodyfikowane zapisy (załącznik 1)
  • załącznik do karty niepełnoletniego uczestnika formy wypoczynku - dodane oświadczenia (załącznik 8)
  • załącznik do karty pełnoletniego uczestnika formy wypoczynku - dodane oświadczenia (załącznik 9)
  • karta niepełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek - dodane oświadczenia (załącznik 10)
  • karta pełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek - dodane oświadczenia (załącznik 11)
  • porozumienie w sprawie organizacji formy HALiZ - dodana klauzula o sile wyższej (załącznik 12)
  • porozumienie w sprawie najmu bazy - dodana klauzula o sile wyższej (załącznik 13)
Dodano następujące załączniki:
  • oświadczenie kadry/personelu m.in. o stanie zdrowia (załącznik 18)
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika m.in. o stanie zdrowia uczestnika - składane w dniu rozpoczęcia wypoczynku (załącznik 19)
  • oświadczenie pełnoletniego uczestnika m.in. o stanie zdrowia - składane w dniu rozpoczęcia wypoczynku (załącznik 20)
W treści instrukcji uzupełniono również wykaz załączników.