zhp.pl

Start Aktualności HAL2020 – aktualizacja instrukcji i poradnictwo

HAL2020 – aktualizacja instrukcji i poradnictwo

UDOSTĘPNIJ
, / 546
HAL2020 – aktualizacja instrukcji i poradnictwo

Główna Kwatera ZHP przyjęła zaktualizowaną o zapisy wytycznych Instrukcję HALiZ obowiązującą podczas tegorocznej akcji letniej.

Dokument dostępny jest już na stronie dokumenty.zhp.pl

Zachęcamy również do śledzenia aktualizacji na stronie haliz.zhp.pl.

Znajdują się tam odnośniki do poradnictwa, a w nim sekcja pytań i odpowiedzi związanych z bieżącą sytuacją.

Co uległo zmianie?

Zaktualizowano załączniki w związku z sytuacją epidemiologiczną i wydanymi w tym zakresie wytycznymi MEN i GIS:
  • warunki uczestnictwa – zmodyfikowane zapisy (załącznik 1)
  • załącznik do karty niepełnoletniego uczestnika formy wypoczynku – dodane oświadczenia (załącznik 8)
  • załącznik do karty pełnoletniego uczestnika formy wypoczynku – dodane oświadczenia (załącznik 9)
  • karta niepełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek – dodane oświadczenia (załącznik 10)
  • karta pełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek – dodane oświadczenia (załącznik 11)
  • porozumienie w sprawie organizacji formy HALiZ – dodana klauzula o sile wyższej (załącznik 12)
  • porozumienie w sprawie najmu bazy – dodana klauzula o sile wyższej (załącznik 13)
Dodano następujące załączniki:
  • oświadczenie kadry/personelu m.in. o stanie zdrowia (załącznik 18)
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika m.in. o stanie zdrowia uczestnika – składane w dniu rozpoczęcia wypoczynku (załącznik 19)
  • oświadczenie pełnoletniego uczestnika m.in. o stanie zdrowia – składane w dniu rozpoczęcia wypoczynku (załącznik 20)
W treści instrukcji uzupełniono również wykaz załączników.

PASSWORD RESET

Zaloguj się