zhp.pl

Start Aktualności Zapraszamy na Konferencję Instruktorską Rady Naczelnej ZHP

Zapraszamy na Konferencję Instruktorską Rady Naczelnej ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 796
Zapraszamy na Konferencję Instruktorską Rady Naczelnej ZHP

Rada Naczelna ZHP zaprasza na Konferencję Instruktorską „Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu”, która odbędzie się 8 czerwca w Poznaniu.

Jest to pierwsza z trzech planowanych ogólnopolskich konferencji instruktorskich poświęconych wychowaniu duchowemu i religijnemu, roli duchowości i wiary w harcerskim wychowaniu oraz pracy z duchowością w harcerskiej praktyce. Cykl konferencji jest elementem realizacji Uchwały nr 9 XL Zjazdu ZHP w sprawie roli religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym. Ostatecznym efektem ma być wypracowanie materiałów, przemyśleń i, być może, rekomendacji dla delegatów na XLI Zjazd ZHP.

W trakcie konferencji uczestnicy zapoznają się z dzisiejszym stanem wiedzy na temat roli wiary i duchowości w kształtowaniu się systemu wartości człowieka i funkcjonowaniu społeczeństw. Następnie będą dyskutować m.in. o źródłach wartości występujących w Harcerskim Systemie Wychowawczym oraz o pracy z duchowością w praktyce drużyny.

Przed konferencją zachęcamy do zapoznania się z poniższą literaturą:

  • Wskazówki dla skautmistrzów Roberta Baden-Powella (zwłaszcza rozdział o pracy z dziećmi z rodzin religijnych i mniej religijnych),
  • artykuł autorstwa hm. Marka Gajdzińskiego Domem harcerstwa jest las, a w nim szczególnie sekcje Ideały harcerskie i ogólne cele wychowania Wiara i praktyki religijne (“Harcerz Rrzeczypospolitej” – Internetowe pismo Ruchu Harcerskiego nr 3/2017).

PROGRAM KONFERENCJI

Podstawowym pytaniem, na jakie szukamy odpowiedzi, jest rola źródła wartości w całym systemie wychowawczym i potencjalne konsekwencje wyboru różnych wariantów tego źródła. Dlatego chcemy zaprosić prelegentów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy poszerzą spojrzenie na poruszane zagadnienia. Chcemy, by opowiedzieli, jak są konstruowane systemy wartości, jakie konsekwencje dla społeczeństw i jednostek ma religia i jej brak, jak umocowanie w religii wpływa na kształtowanie się wartości i sumień podczas rozwoju. Od nich chcemy dowiedzieć się m.in:

  • jaka jest rola systemu wartości w rozwoju człowieka?
  • jak religia lub jej brak wpływa na rozwój człowieka i kształtowanie się jego systemu wartości?
  • jak religia wpływa na kształt i rozwój społeczeństw?

W dalszej części uczestnicy konferencji będą mieli szansę przedyskutować następujące zagadnienia:

  • Jakie może być źródło wartości harcerskich? czy musi ono być transcendentne?
  • Czy wiara jest niezbędna, by młody człowiek mógł przyjąć harcerski system wartości za własny?
  • Czym jest wychowanie duchowe? w jakich działaniach drużyny się realizuje?

MIEJSCE: Poznań

TERMIN: 8 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 – 17:00

KOSZT: 35 zł (w ramach wpisowego zapewniony jest obiad)

DLA KOGO: instruktorek i instruktorów w stopniu przynajmniej podharcmistrza oraz delegatek i delegatów na Zjazd ZHP

ZGŁOSZENIA: do 3 czerwca 2019 r. należy wypełnić formularz dostępny pod adresem https://tiny.pl/t9vnl oraz opłacić wpisowe. Wpłaty należy dokonać na konto w mBank nr 14 1140 1010 0000 5392 2900 1064 (Główna Kwatera ZHP, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa), tytułem: DSCZ Konferencja RN + imię i nazwisko

PASSWORD RESET

Zaloguj się