Weź udział w akcji "Czuwam!"

Marta Jeżak
AktualnościInspiracje
09:42 12/11/2019
~ 2 min czytania
„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”. Realizując przesłanie Roberta Baden-Powella polecamy wam akcję „Czuwam!” 2019/2020. To ogólnopolskie zadanie realizujące cele strategiczne z obszaru Odpowiedzialni społecznie w pierwszym roku wdrażania Planu Taktycznego realizacji Strategii ZHP w latach 2019-2022. Akcja przyjmuje charakter równoczesnych inicjatyw w lokalnych przestrzeniach publicznych, które pozostawią trwałą, potrzebną i pozytywną zmianę w otoczeniu działania gromad i drużyn. Charakter czynności realizowanych w ramach akcji powinien wynikać z potrzeb środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem usuwania z przestrzeni publicznej miast, miasteczek i wsi symboli oraz napisów pełnych nienawiści – przejawów m.in. rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, homofobii, a także wszelkich innych treści promujących agresję – w myśl czwartego punktu Prawa Harcerskiego: Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Ponadto w odpowiedzi na niepożądane zjawisko mowy nienawiści zachęcamy do szerzenia dobrych wzorców zachowań wśród społeczności lokalnych, w jakich pracują gromady i drużyny, realizując również inne, potrzebne działania na rzecz najbliższego otoczenia. Niech Akcja „Czuwam!” stanowi inspirację do podjęcia służby. Akcja realizowana jest w 4 krokach.
  1. POCZUJ – wyjdźcie gromadą/zastępem/patrolem na zwiad po okolicy i dostrzeżcie potrzeby w przestrzeni publicznej.
  2. KREUJ – zaplanujcie działania oraz zapewnijcie narzędzia i niezbędne zgody.
  3. DZIAŁAJ – zrealizujcie swoją akcję dokonując zmian w otoczeniu pomiędzy 20 a 26 kwietnia 2020 r.
  4. INSPIRUJ – kontynuujcie służbę, inspirujcie do kolejnych działań na rzecz zmiany świata na lepszy.
Akcja "Czuwam!" 2019/2020 w swoich założeniach nawiązuje do realizacji 11. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.