zhp.pl

Start Aktualności Warsztaty dla Nieprzetartego Szlaku

Warsztaty dla Nieprzetartego Szlaku

UDOSTĘPNIJ
, / 1344
Warsztaty dla Nieprzetartego Szlaku

16 maja 2019 roku podpisana został umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Związkiem Harcerstwa Polskiego o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na realizację projektu “Rytm życia”, w ramach konkursu “Szansa – Rozwój – Niezależność” (konkurs 1/2018).

Projekt zakłada, że poprzez praktyczne działanie, aktywność twórczą i indywidualne zaangażowanie niepełnosprawnych uczestników zmierzać będziemy do rozwijania, podtrzymywania i nabywania przez młodzież umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania; rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem; usprawniania i wspierania funkcjonowania ich w różnych rolach społecznych i w różnych warunkach środowiskowych. W ramach zadania zrealizowane będą warsztaty: choreoterapii, interpretacyjne, muzyczne – instrumentarium, emisji głosu, teatralne, integracyjno – społeczne. Projekt nawiązywać będzie do obchodów Roku Moniuszkowskiego.

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 12 do 25 roku życia, łącznie 353 osoby. Beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Projekt realizowany będzie w formie 7 warsztatów w terminach:

  • 24.06. – 28.06.2019 r. – Załęcze Wielkie OS-W ZHP Nadwarciański Gród
  • 19.08. – 23.08.2019 r. – Puck HOM
  • 26.08. – 30.08.2019 r. – Waszeta OS-W ZHP Perkoz
  • 14.10. – 18.10.2019 r. – Waszeta OS-W ZHP Perkoz
  • 21.10. – 25.10.2019 r. – Puck HOM
  • 18.11. – 22.11.2019 r. – Załęcze Wielkie OS-W ZHP Nadwarciański Gród
  • 17.02. –  21.02.2020 – Bukowina Tatrzańska Schronisko Górskie ZHP „Głodówka”

Zgłoszenia wraz z klauzulą należy przesyłać do7 czerwca 2019 r.na adres: ns@zhp.pl. O kwalifikacji na dane warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń i limity miejsc (50 uczestników w każdym terminie).

Zapraszamy
phm. Dorota Nowak-Małek
koordynatorka projektu

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA(1)

PASSWORD RESET

Zaloguj się