VI Zlot kadry ZHP już w sierpniu

Zlot Kadry ZHP odbywa się co dwa lata. Sprzyja poznawaniu ludzi z różnych środowisk z całej Polski, pozwala podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności. Podczas Zlotu tworzy się również przestrzeń do wymiany doświadczeń instruktorskich. Tegoroczny Zlot Kadry ZHP odbędzie się w terminie 14-18.08.2019 roku w ośrodku Perkoz. Zobaczcie, co czeka na uczestników tego wydarzenia. Obóz drużynowych przeznaczony jest dla przybocznych i drużynowych. To świetna okazja do przypomnienia sobie, jak to jest być uczestnikiem prawdziwie harcerskiego wydarzenia. Wieczorne watry, inspirujące zajęcia, wspólne majsterkowanie, motywujące rozmowy i wiele innych atrakcji czeka na naszą młodą kadrę. "Rozbijemy namioty i poszukamy drogi do tej krainy, gdzie żeglują białe okręty z chmur. Spędzimy czas na wspólnej pionierce, wspólnym gotowaniu, wspólnym śpiewaniu przy ognisku. Wasz drużynowy znów będzie opowiadał gawędy. Przekonamy się ponownie, że właśnie to jest podstawowym harcerskim programem. I nierzadko taki właśnie program wystarczy, aby zrealizować naszą misję" mówi hm. Marcin Bednarski - komendant obozu. Letnia Akcja Szkoleniowa pozwoli uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w wyjątkowych, leśnych warunkach. Kadra biorąca udział w tej formie szkolić się będzie w następujących obszarach:
  • kurs komendantów hufców,
  • kurs dla metodyków hufcowych – kurs dla programowców, namiestników, instruktorów wspierających metodycznie drużynowych,
  • zagranica Level up! – kurs hufcowych i chorągwianych instruktorów ds. zagranicznych,
  • promoLAS – kurs dla osób zajmujących się social media, rzecznictwem, fotografią i grafiką.
Zlot Harcmistrzów to forma skierowana do harcmistrzów i absolwentów Kursów Harcmistrzowskich COGITO, która będzie inspiracją do utrwalania i rozwoju swojego instruktorskiego mistrzostwa. Będzie impulsem do pracy nad sobą, własnym warsztatem, umiejętnościami i osobowością. Sięgniemy do mistrzowskiego serca, umysłu, woli i intelektu. W prostej formie, w zgodzie z naturą, bytować ze smakiem i właściwą klasą. Projekt "Służba – zmieniaj świat – inspiruj" służy podkreśleniu szczególnej roli służby jako elementu wychowawczego w naszej organizacji oraz ma zainspirować do jej pełnienia. Służba jest prawdziwym i nieodzownym spoiwem całego procesu harcerskiego wychowania. Powinna ona wynikać z odpowiedzialności za indywidualny rozwój nasz i naszych wychowanków, z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną, naszą ojczyznę, a także z szacunku do innych i świata przyrody. Podczas VI Zlotu Kadry ZHP w Perkozie pragniemy stworzyć miejsce inspiracji służby, które następnie zostanie przeniesione do wirtualnej rzeczywistości, aby służyć wszystkim członkom naszej organizacji. Działania w Perkozie są częścią wieloletniego ogólnozwiązkowego projektu. Konferencja „Wartości duchowe w harcerskim wychowaniu” organizowana jest przez Radę Naczelną ZHP i Zespół Harcmistrzowski. W ramach tego spotkania będziemy dyskutować o tym, jaką rolę pełnią wartości duchowe w harcerskim systemie wychowawczym. Zastanowimy się, dlaczego służba Bogu jest jednym z trzech filarów skautingu, co ona dziś oznacza i czym byłby skauting bez wychowania duchowego i religijnego.
Tegoroczny zlot będzie wyjątkowy! Uczestnicy samodzielnie wykonają pionierkę obozową, rozłożą 10-osobowe namioty, a także codziennie będą gotować dla siebie i swojego zastępu. Chcemy rozwijać wśród kadry umiejętności obozowania w warunkach polowych,  zwrócić uwagę na rolę ogniska w życiu obozowym oraz promować zasady etyki środowiskowej. To będzie niezapomniany czas!