zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie koordynatorów Harcerskiej Wyprawy Pamięci z okazji 75. Rocznicy Bitwy o Monte Cassino

Spotkanie koordynatorów Harcerskiej Wyprawy Pamięci z okazji 75. Rocznicy Bitwy o Monte Cassino

UDOSTĘPNIJ
, / 1337
Spotkanie koordynatorów Harcerskiej Wyprawy Pamięci z okazji 75. Rocznicy Bitwy o Monte Cassino

W tym roku przypada 75. Rocznica Bitwy o Monte Cassino. Na uroczyste obchody pojedzie reprezentacja ZHP, a harcerki i harcerze włączą się w pełnienie służby.

W związku z tym, 17 lutego w siedzibie Głównej Kwatery w Warszawie, odbyło się robocze spotkanie koordynatorów Harcerskiej Wyprawy Pamięci z okazji 75. Rocznicy Bitwy o Monte Cassino. W odprawie udział wzięli przedstawiciele prawie wszystkich chorągwi, których harcerze i harcerki będą uczestniczyć w wyprawie.

Koordynatorzy pracowali między innymi nad ustaleniem programu uroczystości oraz wyznaczeniem celów wyprawy. Jako cele zostały wskazane:

  • uczczenie 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino,
  • poznanie przez harcerzy tradycji 2 Korpusu Polskiego gen. W. Andersa oraz kontekstu historycznego wydarzeń z nim związanych,
  • poznanie kontekstu związanego ze zniszczeniem Monte Cassino i klasztoru – działania wojsk alianckich pod koniec II wojny światowej,
  • pełnienie służby,
  • nawiązanie i podtrzymanie relacji z włoskim skautingiem.

Wyprawa odbędzie się w dniach 16-19 maja, a jej głównymi punktami programu będą: służba na Cmentarzu Wojennym oraz w miejscach pamięci, Harcerski Capstrzyk, udział w Rajdzie Honker oraz uczestnictwo w modlitwie Regina Coeli na placu św. Piotra. Wyprawa kierowana jest do członków drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych.

Wszystkie drużyny zainteresowane tematyką wydarzeń pod Monte Cassino zachęcamy do skorzystania z Teki Drużynowego „Czerwone Maki”.

autorka: Marta Rybak

PASSWORD RESET

Zaloguj się