Służba – zmieniaj świat – inspiruj

Marta Jeżak
28/05/2019
~ 3 min czytania
Służba wraz z braterstwem i pracą nad sobą to zasady harcerskiego wychowania. Krzewienie tych fundamentów harcerstwa sprawia, że zostawiamy świat lepszym, niż go zastaliśmy. Nie można o nich zapomnieć podczas tworzenia wychowawczego programu drużyn i gromad, aby wspierać kształtowanie charakteru i postawy prospołecznej młodych ludzi. Działanie „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” ma podkreślić szczególną rolę Służby oraz zainspirować do jej pełnienia. Projekt kierowany jest do wszystkich członków ZHP, którzy indywidualnie lub w grupach realizują służbę i chcą się podzielić relacją o niej z innymi członkami naszej organizacji. Dzięki umieszczeniu raportu o służbie na stronie internetowej, stanie się on dobrą praktyką, inspiracją dla innych, dowodem na realizację w swoim środowisku zadań obszaru „Odpowiedzialni społecznie” Strategii ZHP, a może i zmotywuje tych, którzy szukają impulsu do jej podjęcia. Służba to działanie o specyficznym charakterze, niosące ze sobą ogromną wartość wychowawczą. Aby dowiedzieć się czym powinna cechować się służba, jak może wyglądać w zależności od pracy z daną grupą metodyczną, jak ukazać swoim wychowankom jej sens, jak ją zaplanować i realizować, zachęcamy do lektury dwóch propozycji: Poradnik o służbie oraz Służba - poradnik praktyczny. Ponadto każdy rok będzie poświęcony pracy w różnych obszarach służby lub z różnymi grupami odbiorców służby. W roku 2019 chcemy położyć szczególny nacisk na służbę seniorom –  m.in. instruktorom, którzy służyli naszej organizacji, wychowywali pokolenia Polaków, zmieniali świat. Możliwe, że dziś potrzebują pomocy, wsparcia lub towarzystwa, a my w ramach wdzięczności za to, co zrobili, możemy im pokazać, że harcerskie braterstwo nie zna granic wieku. Służba seniorom jest tylko propozycją i jedną z wielu możliwości – inicjatywa „Służba – zmieniaj świat – inspiruj” jest otwarta na każde działanie, dzięki któremu będziecie zmieniać świat! W Harcerskim Systemie Wychowawczym czytamy: "Człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet jeżeli inni od niego nie wymagają". Zachęcamy do włączenia się do akcji i tworzenia Mapy Inspiracji Służby.