zhp.pl

Start Aktualności Skautowy Tydzień w Taizé

Skautowy Tydzień w Taizé

UDOSTĘPNIJ
, / 793
Skautowy Tydzień w Taizé

Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu, Region Europejsko-Śródziemnomorski (ICCS-EM), zaprasza do udziału w Skautowym Tygodniu w Taizé.

Taizé jest małą miejscowością we Francji, domem wspólnoty ekumenicznej, liczącej około 100 braci, których życie przepełnione jest wspólną modlitwą i pracą. Taizé jest również miejscem spotkań młodzieży z całego świata.

Tydzień Skautowy w Taizé to propozycja dla młodych ludzi, którzy chcą się rozwinąć duchowo oraz doświadczyć wspólnoty ze skautami i skautkami z różnych państw. Skauci biorą udział w zajęciach przygotowanych dla wszystkich uczestników Taizé oraz w tych, które są zorganizowanych specjalnie dla nich.

Tydzień Skautowy 2019 odbędzie się od 21.07 do 28.07 (od niedzieli do niedzieli). 

Dzień w Taizé składa się z:

  • 3 cyklów krótkich modlitw (rano – południe – wieczór),
  • wprowadzenia do fragmentów Pisma Świętego przygotowanego przez braci klasztornych,
  • dyskusji w małych grupach,
  • debat na tematy dotyczące wiary lub inne tematy, które interesują uczestników,
  • warsztatów tematycznych,
  • służby dla całej społeczności,
  • wspólnych posiłków.

Jest również możliwość spędzenia czasu w ciszy lub na nauce pieśni. Ponadto skauci uczestniczą w wędrówce (zależnie od pogody), grach skautowych, dyskusjach na temat Prawa i Przyrzeczenia Skautowego oraz dzielą się tym, jak wygląda skauting w ich krajach. Stanowi to tym samym doskonałą okazję do poznania skautów z krajów europejskich i śródziemnomorskich.

Grupę docelową stanowią wędrowniczy i instruktorzy w wieku do 29 lat, ale mogą też pojechać osoby starsze. Tydzień Skautowy jest otwarty dla wszystkich skautów i skautek z całego świata, jednak należy mieć na uwadze, że Taizé jest miejscem przepełnionym modlitwą chrześcijan. Osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Tygodniu Skautowym oraz być pod prawną opieką osoby pełnoletniej.

Koszt: opłata pokrywa koszty posiłków i zakwaterowania. Jest zależna od kraju pochodzenia, jednakże zamyka się w 70 euro (za cały tydzień!). Dodatkowo we własnym zakresie należy opłacić podróż. Ceny dla Polski można znaleźć na stronie internetowej Taizé.

Zespół Organizacyjny Tygodnia Skautowego ICCS-EM przyjmuje zgłoszenia do 16 czerwca 2019 r.

Do zaakceptowania zgłoszenia patrolu potrzebna będzie zgoda komendanta hufca oraz pozytywna opinia pełnomocnika KCh ds. zagranicznych.

Więcej informacji znajduje się tutaj:

Scout Week in Taizé 2019 Zaproszenie PL

Scout Week in Taizé 2019 Invitation EN

oficjalna strona Wspólnoty Taizé

Tydzień Skautowy w Taizé na FB

 

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się