zhp.pl

Start Aktualności Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na XXV Światowe Jamboree Skautowe w Korei Południowej 2023

Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na XXV Światowe Jamboree Skautowe w Korei Południowej 2023

UDOSTĘPNIJ
, / 566
Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na XXV Światowe Jamboree Skautowe w Korei Południowej 2023

W związku z przygotowaniami do organizowanego przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM) XXV Światowego Jamboree Skautowego w Korei Południowej, latem 2023 roku, Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendę reprezentacji na ten zlot.

Zapraszamy do składania koncepcji organizacyjnej reprezentacji, w której autorzy przedstawią swój pomysł na realizację tego wyzwania. Pragniemy zaznaczyć, że organizacja Polskiej Reprezentacji na WSJ nie ogranicza się do kwestii logistycznych. To 3-letni projekt programowy, będący środkiem do realizacji misji ZHP, czego odzwierciedleniem powinna być przedstawiona koncepcja. Prosimy, aby planując pracę uwzględnić również pomysły wykorzystania tego narzędzia do pracy w drużynach jako elementu budowania świadomości różnorodności świata, w którym żyjemy, a także rozwijania wśród harcerek i harcerzy poczucia odpowiedzialności i sprawczości w zakresie realizacji własnych marzeń, m.in. marzenia o udziale w tym największym na świecie wydarzeniu skautowym.

Koncepcja organizacyjna reprezentacji powinna zatem zawierać co najmniej:

 • propozycję składu maksymalnie 5-osobowej komendy reprezentacji i zakres obowiązków poszczególnych osób (obowiązkowe jest wskazanie skarbnika oraz określenie jego doświadczenia),
 • wizję sposobu rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST, w tym szacowana liczebność reprezentacji,
 • wizję działań programowych w ramach przygotowań do zlotu,
 • wstępny plan finansowy.

 Wskazówki:

 • Zadanie realizowane będzie na szczeblu centralnym, dlatego korzystne jest, aby członkowie komendy reprezentowali różne regiony Polski
 • Ważne jest, aby mieć świadomość konieczności pracy w środowisku Office 356 (m.in. przechowywanie danych zgodnie z przepisami RODO)
 • Główna Kwatera ZHP zapewnia wsparcie merytoryczne na każdym etapie pracy zespołu
 • Zawarcie w koncepcji planowanego harmonogramu działań (na możliwym na tym etapie poziomie szczegółowości) będzie dodatkowym atutem

 Komendant reprezentacji powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • czynny instruktor lub instruktorka, z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP
 • minimum otwarta próba na stopień harcmistrza lub deklaracja jej otwarcia najpóźniej w marcu 2020 r.,
 • zaliczona służba instruktorska,
 • pełny wpis do Ewidencji ZHP,
 • udokumentowane doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.) oraz prowadzeniu krajowych obozów harcerskich,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – zgoda odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Ważne, aby komendant reprezentacji posiadał wysokie kompetencje komunikacyjne i zdolność do pracy w zróżnicowanym zespole, a także miał gotowość do pracy zdalnej. Dużym atutem będzie znajomość specyfiki regionu, w którym odbywać się będzie zlot, w tym również kultury i zasad obowiązujących w Korei Południowej.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

 • czynny instruktor lub instruktorka w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • pełny wpis do Ewidencji ZHP,
 • doświadczenie w organizowaniu wyjazdów krajowych lub zagranicznych (obóz, wymiana etc.),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – zgoda odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Przed złożeniem aplikacji kandydaci powinni skontaktować się z członkiem Głównej Kwatery ZHP komisarzem zagranicznym ZHP hm. Karolem Gzylem (ic@zhp.pl) w celu uzyskania m.in. dostępu do dokumentacji oraz dobrych praktyk poprzednich reprezentacji. Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną i wymaganymi opiniami proszę przesyłać na adres sekretariat@zhp.pl do dnia 31 stycznia 2020 roku (godz. 23:59). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie. Termin rozstrzygnięcia konkursu i powołania komendy reprezentacji Główna Kwatera ZHP przewiduje na 31 marca 2020 r.

Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na XXV Światowe Jamboree Skautowe

Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na XXV Światowe Jamboree Skautowe

PASSWORD RESET

Zaloguj się