zhp.pl

Start Aktualności Konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na Moot 2021 w Irlandii

Konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na Moot 2021 w Irlandii

UDOSTĘPNIJ
, / 510
Konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na Moot 2021 w Irlandii

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na 16. Światowy Moot Wędrowniczy, który odbędzie się latem 2021 roku w Irlandii.

Zgłoszenie stanowi koncepcja organizacyjna polskiej reprezentacji, zawierająca m.in.:

 • propozycję składu komendy reprezentacji z zakresem obowiązków poszczególnych osób,
 • wizję rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST,
 • plan działań programowych i organizacyjnych stanowiących przygotowania do zlotu,
 • wstępny plan finansowy.

Koncepcja musi być zgodna z założeniami przedsięwzięcia https://www.worldscoutmoot.ie/ i zasadami obwiązującymi w ZHP.

Komendant/komendantka reprezentacji powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • czynny instruktor/instruktorka z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP,
 • minimum otwarta próba na stopień harcmistrza/harcmistrzyni lub deklaracja jej otwarcia najpóźniej w marcu 2020 r.,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • doświadczenie w organizowaniu współpracy zagranicznej, w tym form wyjazdowych (np. obóz międzynarodowy, zlot skautowy, współorganizowanie udziału reprezentacji ZHP w wydarzeniu subregionanym, europejskim lub światowym),
 • mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w światowym/europejskim Jamboree skautowym, w światowym Moocie skautowym lub europejskim zlocie wędrowników Roverway,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi zgodnie z przydziałem służbowym),
 • pozytywna opinia/rekomendacja pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku gdy kandydat sam jest pełnomocnikiem – opinia komendanta chorągwi),
 • pozytywna opinia/rekomendacja szefa chorągwianego referatu wędrowniczego lub, jeśli brak takiej osoby, instruktora odpowiadającego w danej chorągwi za pracę z wędrownikami.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

 • czynny instruktor/instruktorka w stopniu co najmniej podharcmistrza/podharcmistrzyni,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • doświadczenie w organizowaniu współpracy zagranicznej (obóz, wymiana, zlot etc.),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi zgodnie z przydziałem służbowym),
 • pozytywna opinia/rekomendacja pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku gdy kandydat sam jest pełnomocnikiem – opinia komendanta chorągwi).

Kandydat na komendanta reprezentacji (ewentualnie inny członek komendy) powinien dysponować czasem w dniach 5-7 lipca 2019 r. w związku z możliwością delegowania do udziału w pierwszym spotkaniu organizacyjnym szefów reprezentacji w Dublinie.

Główna Kwatera ZHP zapewnia pokrycie wpisowego komendanta na 16. Światowy Moot Wędrowniczy oraz wsparcie przy organizacji reprezentacji.

Zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym, harcerskim CV i wymaganymi opiniami prosimy przesyłać na adres sekretariat.gk@zhp.pl do 23 czerwca 2019 roku (godz. 23:59).

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie.

Główna Kwatera ZHP przewiduje rozstrzygnięcie konkursu i powołanie komendy reprezentacji do 30 października 2019 r.

Informacje na temat 16. Światowego Mootu Wędrowniczego dostępne są w biuletynach informacyjnych na stronie https://www.worldscoutmoot.ie/. W momencie ogłoszenia konkursu dostępny jest Biuletyn nr 1.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się