zhp.pl

Start Woda Wodny Kurs Podharcmistrzowski!

Wodny Kurs Podharcmistrzowski!

UDOSTĘPNIJ
, / 365
Wodny Kurs Podharcmistrzowski!

W miniony długi weekend, odbył się pierwszy złaz Wodnego Kursu Podharcmistrzowskiego,
organizowanego przez Chorągiew Gdańską ZHP. Jest to pierwszy tego typu kurs w Polsce.
Uczestnicy, podzieleni na dwa zastępy pływali kajakami, Puckami, drużyną, wiosłowali, ćwiczyli
przeprawy przez płycizny, gotowali w warunkach polowych, biwakowali na łące i ćwiczyli swój
warsztat pracy. Do tego wszystkiego nie zabrakło solidnej części merytorycznej. Najważniejsze
okazały się zagadnienia związane z Harcerskim Systemem Wychowawczym i przykładem własnym
instruktora. W rozmowach kursantów te zagadnienia pojawiały się przez całe cztery dni.
Specjalnościowy charakter kursu nie objawiał się jedynie w prowadzeniu zajęć kursowych na wodzie.
Przeprowadzono również zajęcia z metodyki prowadzenia zajęć specjalnościowych, kursanci
zapoznali się z systemem stopni i sprawności wodnych oraz zasadami bezpieczeństwa na wodzie.
Obecnie przed kursantami realizacja projektu pod okiem opiekunów zastępów. Jej efekty zostaną
zaprezentowane w czasie LII Spartakiady, organizowanej przez Zespół Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP.
Realizacja ambitnych pomysłów programowych i ich późniejsza ewaluacja ze wsparciem
doświadczonych instruktorów ma zastąpić tradycyjne zajęcia dotyczące pracy z projektem w zespole
instruktorskim.
Kurs zakończy się w październiku.

PASSWORD RESET

Zaloguj się