List Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy z okazji obchodów 60-lecia Nieprzetartego Szlaku

Martyna Kowacka
10/05/2018
~ 2 min czytania

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda skierowała list do instruktorek i instruktorów NS z okazji obchodów 60-lecia Nieprzetartego Szlaku. W styczniu 2018 roku Pierwsza Dama objęła honorowym patronatem obchody 60-lecia Nieprzetartego Szlaku, które trwają od 15 marca do 26 września 2018 r.

Poniżej znajduje się list, który Pani Prezydentowa skierowała do instruktorek i instruktorów Nieprzetartego Szlaku. Ma on bardzo duże znaczenie nie tylko dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale też dla ich rodziców i wychowawców. Podkreśla, jak ważna jest harcerska służba pełniona na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Jest elementem uznania dotychczas włożonego wysiłku i wyrazem zainteresowania najważniejszych władz państwowych działaniami Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo obejmuje swym oddziaływaniem dzieci i młodzież wyłączoną z normalnego życia w społeczeństwie, izolowaną przez swoją niepełnosprawność lub trudności z dostosowaniem się do norm społecznych. Wychowanków z niepełnosprawnościami skupiają gromady zuchowe i drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku. Metoda harcerska stosowana w rehabilitacji dzieci i młodzieży przynosi wyniki przewyższające oczekiwania, dając im nadzieję oraz stwarzając realną szansę na podniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej, doskonalenie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, pokonywanie słabości i odnoszenie sukcesów.
Nieprzetarty Szlak to m.in. rozmaite rajdy, zloty, biwaki, obozy. Dzięki tym formom pracy niepełnosprawne zuchy i harcerze mają możliwość spędzania w sposób aktywny wolnego czasu, odkrywają obszary działania dotychczas zupełnie sobie nieznane oraz zdobywają nowe umiejętności. Dzięki realizacji zadań wspólnie ze sprawnymi rówieśnikami uczą się tolerancji, wzajemnego szacunku, podejmują działania służące integracji środowiskowej, a wypracowywane podczas zajęć harcerskich nawyki stają się elementem wieloprofilowej rewalidacji.