zhp.pl

Start Aktualności Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na Europejskie Jamboree 2020

Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na Europejskie Jamboree 2020

UDOSTĘPNIJ
, / 2390
Konkurs na komendę reprezentacji ZHP na Europejskie Jamboree 2020

W związku z przygotowaniami do organizowanego przez europejskie regiony WOSM i WAGGGS Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, które odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. w Gdańsku, Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendę polskiej reprezentacji na ten zlot.

Zgłoszenie stanowi koncepcja organizacyjna polskiej reprezentacji, zawierająca:

 • propozycję składu maksymalnie 5-osobowej komendy reprezentacji z zakresem obowiązków poszczególnych osób,
 • wizję sposobu rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST,
 • wizję działań programowych w ramach przygotowań do zlotu,
 • wstępny plan finansowy.

Komendant/komendantka reprezentacji powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • czynny instruktor/instruktorka z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP,
 • minimum otwarta próba na stopień harcmistrza/harcmistrzyni lub deklaracja jej otwarcia najpóźniej w marcu 2019 r.,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • pełny wpis w Ewidencji ZHP,
 • doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.) oraz prowadzeniu krajowych obozów harcerskich,
 • mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w światowym lub europejskim jamboree skautowym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – zgoda odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

 • czynny instruktor/instruktorka w stopniu co najmniej podharcmistrza/podharcmistrzyni,
 • zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
 • pełny wpis do ewidencji ZHP,
 • doświadczenie w organizowaniu wyjazdów krajowych lub zagranicznych (obóz, wymiana etc.),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – zgoda odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Komendant reprezentacji powinien być dostępny w dniach 26-28 października 2018 r. w Gdańsku, aby uczestniczyć w 1. Zbiórce Szefów Reprezentacji.

Główna Kwatera ZHP zapewnia pokrycie wpisowego komendanta na Europejskie Jamboree Skautowe oraz wsparcie merytoryczne przy organizacji reprezentacji.

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV i wymaganymi opiniami proszę przesyłać na adres sekretariat@zhp.pl do 30 września 2018 roku (godz. 23:59).

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i powołania komendy reprezentacji Główna Kwatera ZHP przewiduje na 15 października 2018 r.

Informacje na temat Europejskiego Jamboree 2020 dostępne są w biuletynach informacyjnych na stronie www.ej2020.org.

PASSWORD RESET

Zaloguj się