zhp.pl

Start Aktualności Weź udział w XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów w Toruniu

Weź udział w XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów w Toruniu

UDOSTĘPNIJ
, / 2177
Weź udział w XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów w Toruniu

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP wraz z Referatem Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP i Kręgiem Seniora ZHP zaprasza do wzięcia udziału w XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP, który odbędzie się w dniach 17-20 sierpnia 2017 roku.

Celem złazu jest:

  • Integracja, aktywizacja i wymiana doświadczeń w kręgach seniorów ZHP,
  • zapoznanie uczestników z historią i 100-letnią tradycją harcerstwa na terenach Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP,
  • ukazanie piękna naszego regionu, poznanie walorów krajobrazowo-turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • spotkanie z ciekawymi postaciami Kujaw i Pomorza.

Koszt uczestnictwa to: 400,00 zł od osoby (czterysta złotych), które należy wpłacać na konto:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

nr konta: 49 8144 0005 2011 0111 4883 0011

z dopiskiem imię i nazwisko, miejscowość, składka zadaniowa XXVI Złaz Seniorów ZHP

  • 1 rata do dnia 30 kwietnia 2017 w kwocie 200,00 zł
  • 2 rata do dnia 15 czerwca 2017 w kwocie 200.00 zł

Zgłoszenia uczestnictwa w Złazie przyjmowane są tylko zbiorowo. Załączony formularz musi zostać podpisany przez komendanta kręgu i właściwego komendanta hufca. Zgłoszenie należy przesłać  do dnia 30 kwietnia 2017 roku pod adresem:

Komenda Ogólnopolskiego Złazu Seniorów
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHPDworcowa 56
85-010 BYDGOSZCZ

lub e-mailem na adres zlaz.seniorow@zhp.net.pl

XXVI-Złaz-Seniorów-ZHP-OGŁOSZENIE
UCZESTNICY ZŁAZU -formularz

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się