zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie wędrowników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich luty 2018

Spotkanie wędrowników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich luty 2018

UDOSTĘPNIJ
, / 2061
Spotkanie wędrowników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich luty 2018

W dniach 1-10 lutego 2018 w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie) pod patronatem Jego Wysokości Szejka Sultana III Bin Muhammada Al Qassimi, emira Szardży, odbędzie się 8. Międzynarodowe Spotkanie Skautowe pod hasłem „Szardża – Światowa Stolica Książki”. Celem spotkania jest umożliwienie wędrownikom z całego świata zapoznania się z bogactwem kultury arabskiej, nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie czytelnictwa, jego roli i znaczenia dla rozwoju narodów świata. Przedstawiciele ZHP brali udział w poprzednich edycjach warsztatów, w roku 2012 – nt. pracy z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski oraz w roku 2016 – na temat projektów turystycznych i krajoznawczych.

Zaproszenie na The 8th International Scout Gathering Sharjah – the World Capital of Book skierowane jest do wędrowników i młodych instruktorów, mężczyzn, w wieku 18-23 lata, którzy pasjonują się czytaniem i są gotowi podzielić się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat czytelnictwa i roli książki w rozwoju społeczeństwa na szczeblu krajowym i lokalnym.

Kiedy i gdzie? Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 1-10 lutego 2018

Koszt – gospodarz zobowiązuje się do pokrycia kosztów podróży lotniczej, wizy oraz pobytu. Ewentualne pozostałe wydatki (dojazd do lotniska z miejscowości zamieszkania, kieszonkowe, ubezpieczenie, koszt przygotowania się do wieczoru międzynarodowego itp.) leżą po stronie uczestników.

Wymagania rekrutacyjne 

 • Wiek – pomiędzy 18 a 23 lata,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca aktywny udział w programie oraz dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat Polski i ZHP;
 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej (skautowej), np. udział w Jamboree, Intercampie, zlocie skautowym, wymianie dwustronnej w Polsce lub w kraju partnera;
 • Zgoda właściwego komendanta (tj. komendanta hufca bądź chorągwi);
 • Wiedza/doświadczenie w związane z tematem przewodnim spotkania;
 • Zadeklarowanie gotowości do niezwłocznego (w ciągu 12 godzin od powiadomienia o wyborze) przesłania na adres wza@zhp.pl kolorowego skanu paszportu i kolorowego zdjęcia paszportowego (4 x 6) na białym tle w wersji elektronicznej;
 • Zadeklarowanie gotowości do złożenia pisemnego sprawozdania z udziału w warsztatach w terminie do 14 dni od powrotu oraz służenia organizacji wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas wydarzenia;
 • Posiadanie paszportu ważnego co najmniej do 11.08.2018.

Obowiązki i zadania uczestnika:

 • Zabranie ze sobą stroju regionalnego, dwóch flag narodowych 60 x 120 cm (flagi będą podarowane gospodarzom) i najnowszych materiałów programowych swojej organizacji skautowej;
 • Przygotowanie i przedstawienie na miejscu 10-minutowej prezentacji w języku angielskim na temat znaczenia czytelnictwa, roli książki w rozwoju społeczeństw i doświadczeń własnego kraju w tej dziedzinie;
 • Zaprezentowanie kultury swojego kraju i swojej organizacji skautowej podczas wieczoru międzynarodowego.

Zgłoszenie na warsztaty należy wysłać na adres e-mail Wydziału Zagranicznego GK ZHP – wza@zhp.pl do piątku 29 grudnia do godziny 17.00.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane o kandydacie – imię i nazwisko, datę urodzenia, krótkie CV harcerskie, informację o poziomie znajomości języka angielskiego oraz pełne dane kontaktowe,
 • list motywacyjny zawierający powody, dla których kandydat chciałby wziąć udział w The 8th International Scout Gathering Sharjah – the World Capital of Book,
 • ramowy plan 10-minutowej prezentacji nt. znaczenia czytelnictwa, roli książki w rozwoju społeczeństw i polskich doświadczeń w tej dziedzinie,
 • odniesienie do wszystkich wymagań rekrutacyjnych,
 • zgodę na udział w warsztatach właściwego komendanta (tj. komendanta hufca lub chorągwi) – najlepiej w formie maila wysłanego z oficjalnego adresu przez KH lub KCh na adres wza@zhp.pl, może być także zgoda ustna, która zostanie potwierdzona mailem w możliwie szybkim czasie.

Spośród kandydatów zostanie wybrana 1 osoba.

Wydział Zagraniczny GK skontaktuje się z chorągwianym pełnomocnikiem ds. zagranicznych w celu uzyskania jego opinii nt. kandydata (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika ds. zagranicznych, będziemy się kontaktować z osobą wskazaną przez Komisarzy zagranicznych ZHP).

Wysyłając zgłoszenie kandydat jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podczas czynności niezbędnych do wyłonienia reprezentanta ZHP.

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Prosimy o zapoznanie się z oryginalnym ogłoszeniem o wydarzeniu od organizatora (w załączniku).

SharjahInternationalYouthGathering2018

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się