List Przewodniczącego i Naczelnika ZHP

Tomasz Fliszkiewicz
07/09/2017
~ 5 min czytania
Druhny i Druhowie! Przez ostatnie cztery lata uczestniczyliśmy w wielkiej przygodzie, którą była kandydatura ZHP do organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego 2023. Związek Harcerstwa Polskiego postawił przed sobą odważny  i ambitny cel – opracowanie koncepcji programowej i organizacyjnej tego największego skautowego wydarzenia edukacyjnego, odbywającego się co cztery lata w innej części świata. Nie zrobiliśmy tego sami, przygotowywaliśmy tę kandydaturę wspólnie z partnerami rządowymi, samorządowymi i przy zaangażowaniu organizacji biznesowych. Wszystkim nam, a przede wszystkim ponad 120 instruktorom Zespołu ds. Projektu „Jamboree 2023” przyświecał jeden cel: pokazać, że ZHP i Polska może zasilić ruch skautowy nowymi pomysłami i energią – być iskrą, która zainspiruje młodych ludzi na całym świecie i być iskrą, która zainspiruje młodych ludzi  w rodzimej Polsce – do zmieniania świata na lepsze. Włożyliśmy tytaniczny wysiłek, by stworzyć ramy instytucjonalne oraz opracować wykonalny plan na Światowe Jamboree Skautowe w Polsce. Ponad cztery lata pracy, pokonane tysiące kilometrów, setki godzin poświęcone na to, by pokazać organizacjom skautowym całego niemal świata specyfikę polskiego harcerstwa oraz to wszystko, z czego jesteśmy w ZHP dumni. Po długiej nieobecności w WOSM i latach naszych problemów finansowych startowaliśmy z trudnej pozycji mało znanej organizacji skautowej. Na Światową Konferencję Skautową w Baku przyjechaliśmy już jako organizacja okrzepła i szanowana. Jechaliśmy tam, by spotkać się z przyjaciółmi, by kontynuować rozpoczęte rozmowy, by wypełnić dane obietnice współpracy programowej, pokazać nasz potencjał i możliwości. Przekonanie, że Jamboree odbędzie się w Polsce rosło w nas w miesiącach, tygodniach i dniach poprzedzających Światową Konferencję Skautową, bo uwierzyliśmy, że jako Związek Harcerstwa Polskiego mamy wiele do zaoferowania światu skautowemu. Decyzja była inna, organizację Jamboree 2023 powierzono Koreańskiemu Stowarzyszeniu Skautowemu. Szanujemy tę decyzję Światowej Konferencji Skautowej. To, co działo się w Baku po ogłoszeniu wyniku głosowania, pozwala nam wracać do Polski z podniesioną głową. Iskra inspiracji, którą wykrzesaliśmy w Gdańsku obiegła świat. Długo nie zapomnimy wzruszającego wieczoru, który nastąpił 16 sierpnia 2017 r. po ogłoszeniu wyników. Kiedy nasza delegacja wchodziła na Wieczór Azerski nieco spóźniona, bo wcześniej musieliśmy spotkać się w gronie naszych partnerów i 40 instruktorów, którzy reprezentowali ZHP w Baku, wszyscy uczestnicy konferencji – ponad 2000 osób – wstało ze swoich miejsc i przez długie minuty biło brawo polskiej delegacji. Był to piękny i niezwykły wyraz szacunku.  Po nim nastąpiło coś więcej niż tylko symboliczne gesty. W następnych godzinach kolejne delegacje europejskie rozmawiały z nami, podkreślając, że idea programu wychowawczego, który opracowaliśmy na potrzeby Jamboree i potencjał instruktorów. jaki zaangażowaliśmy do jego realizacji, nie może się zmarnować. Tak rodziła się idea organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w Polsce. W piątek 18 sierpnia inicjatywa bez mała wszystkich europejskich organizacji skautowych zyskała akceptację Europejskiego Komitetu Skautowego i przybrała formę „Deklaracji Europejskiego Jamboree Skautowego”, która została przekazana ZHP. Zostaliśmy oficjalnie poproszeni o rozważenie zorganizowania w Polsce Europejskiego Jamboree. Dziesięć lat marzeń, siedem lat starań, cztery lata działań otworzyło wiele drzwi, przesunęło wiele mentalnych granic, pobudziło wiele nowych marzeń. Dzięki temu postrzeganie ZHP na arenie międzynarodowej jest już dzisiaj zupełnie inne. Jesteśmy liczącym się członkiem światowej rodziny skautowej. Czujemy, że dzięki tej wielkiej przygodzie napisaliśmy kolejny rozdział gry o przyszłość młodych ludzi – gry o harcerstwo, i że nie będzie to rozdział ostatni. Dziękujemy wszystkim instruktorom Zespołu Projektu „Jamboree 2023” oraz tym wszystkim instruktorom, którzy choćby przez chwilę aktywnie lub tylko myślą wspierali marzenie o Jamboree w Polsce. Dziękujemy wszystkim, którzy zainspirowali to marzenie wiele lat temu – w różnych miejscach i w różnych latach. Daliśmy sobie szansę uwierzenia, że każde, nawet najśmielsze marzenie, można zrealizować. Rozważając wyzwanie, jakim jest zorganizowanie Europejskiego Jamboree Skautowego, wzięliśmy pod uwagę nakład sił i środków, który został już włożony w kandydaturę Światowego Jamboree Skautowego. Rozważyliśmy także pozytywny wpływ, jaki organizacja Europejskiego Jamboree może mieć na działalność drużyn i całego ZHP, jak może zwiększyć się nasze oddziaływanie wychowawcze. Dziś nasza organizacja jest gotowa, by być gospodarzem takiego wydarzenia. W tym duchu zdecydowaliśmy się potwierdzić Europejskiemu Komitetowi Skautowemu chęć zorganizowania przez ZHP Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 r. Iskra dalej płonie – przygoda trwa. Przestajemy tylko marzyć o wielkim spotkaniu młodych ludzi, zaczynamy je realizować. Czas rozpocząć przygotowania i godnie przyjąć w Polsce naszych przyjaciół skautów. Jeszcze raz dziękujemy całej naszej Organizacji oraz naszym Partnerom rządowym i samorządowym za energię i zaufanie włożone w kandydaturę ZHP. Wierzymy, że drogą organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego także nie pójdziemy sami, że możemy liczyć na wsparcie, na partnerstwo tych, którzy w tę ideę skautową uwierzyli. Nie tracąc z oczu sedna i istoty działania naszego Ruchu, wierzymy, że ZHP będzie doskonałym gospodarzem europejskiego spotkania kilkudziesięciu tysięcy przewodniczek i skautów latem 2020 roku. Czuwaj! hm. Dariusz Supeł, Przewodniczący ZHP hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik ZHP Pobierz skan dokumentu