zhp.pl

Start Aktualności “W kręgu Rady” porozmawiajmy o finansach

“W kręgu Rady” porozmawiajmy o finansach

UDOSTĘPNIJ
, / 1145
“W kręgu Rady” porozmawiajmy o finansach

Zapraszamy na kolejną konferencję instruktorską “W kręgu Rady” organizowaną przez Radę Naczelną ZHP.

Tym razem chcemy spróbować odpowiedzieć na pytanie “Jak zmienić finansowanie ZHP?” w kontekście toczącej się dyskusji i prac nad zmianami. Zmiany te miałyby dotyczyć wysokości składek członkowskich i ich alokacji, likwidacji opłat wewnętrznych, wzmocnienia ekonomicznego hufców i chorągwi oraz ogólnych zasad finansowania władz ZHP.

Chcemy w jak największym gronie omówić proponowane modele, rozważyć ich dobre i złe strony, a także wypracować wnioski, które będą przyczynkiem do finalnej dyskusji i decyzji Rady Naczelnej ZHP. Spotkajmy się w kręgu Rady i debatujmy o naszych ekonomicznych fundamentach!

Termin: 13 listopada 2016 r. w godz. 10-16

Miejsce: Chorzów, Harcerski Hotel Skaut

Termin zgłoszeń: 6 listopada 2016 r.

Koszt: 15 zł

Konto do wpłat: 06 1050 1243 100000 100000 2921

Zgłoszenia poprzez formularz:

https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/mateusz_cebula_zhp_net_pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=%2BsXQIXtF0rArrfGW6BxODsCeFlr6PNJ3F0edP8cjg0U%3D&docid=1_1cdcd204b645a46479f03b9255db717a8&wdFormId=%7B0DB83858-8644-4832-A27A-D41FE8427F6D%7D&action=formsubmit

Ramowy program:

10:00 – 11:30 rozpoczęcie konferencji i referaty wprowadzające

11:30 – 13:30 dyskusje panelowe

13:30 – 14:00 obiad

14:00 – 16:00 plenarna dyskusja z prezentacją wniosków z prac grup panelowych

Planowane tematy referatów wprowadzających:

I – Co daje przynależność do ZHP i dlaczego warto płacić składkę?

II – Jak powinno wyglądać finansowanie struktury ZHP?

III – Warianty zmian w składce członkowskiej

Planowane tematy prac grup panelowych (przy zgłoszeniu wybieramy temat podstawowy i zapasowy):

I – Czy jesteśmy gotowi na składkę “2 zł + chorągiew”?

II – Dyskusja o wariantach składki 10 zł i 12 zł

III – Czy można finansować ZHP w oparciu o opłatę licencyjną?

IV – Od kiedy i jak wdrożyć zmiany?

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się