zhp.pl

Start Aktualności Seniorzy w działaniu – “Z przeszłości w przyszłość”

Seniorzy w działaniu – “Z przeszłości w przyszłość”

fot. materiały projektu "Z przeszłości w przyszłość"
UDOSTĘPNIJ
, / 1158
Seniorzy w działaniu – “Z przeszłości w przyszłość”

Po raz kolejny Główna Kwatera ZHP przy wsparciu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS koordynuje program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych „Z przeszłości w przyszłość, wzmocnienie roli seniorów w działaniach ZHP”.

Projekt obejmuje 24 inicjatywy realizowane przez kręgi seniorów. W tym roku projekty są ukierunkowane na wzmocnienie roli harcerskich seniorów w lokalnych środowiskach (hufcu, gminie, mieście). W ramach projektu realizowane są takie działania jak np. Turnieje Sudoku, uroczyste obchody lokalnych świąt, upowszechnianie piosenki harcerskiej, rajdy czy wspieranie współpracy między kręgami seniorów. Inicjatywy będą organizowane w całej Polsce do 13 listopada.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych został opracowany jako odpowiedź na wyzwania, jakie stawiają przed Polską procesy demograficzne i społeczne. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym lat 50. wchodzą lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić w wiek 60+, a kończąc aktywność zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej.

Projekty realizowane w ramach programu można śledzić na facebookowej stronie projektu.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się