zhp.pl

Start Aktualności Kurs KPP w Krakowie – ostatnia szansa

Kurs KPP w Krakowie – ostatnia szansa

Fot. MuffinFoto
UDOSTĘPNIJ
, / 2439
Kurs KPP w Krakowie – ostatnia szansa

Harcerska Szkoła Ratownictwa przygotowała bezpłatny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ZHP, którzy będą pełnić służbę medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży. 

W dniach 18-22 lipca 2016 r. w Krakowie odbędzie się dodatkowy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs jest bezpłatny (uczestnictwo w ŚDM to 50 zł). W ramach kursu oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie na sdm@zhp.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, hufiec. Kurs odbędzie się na zasadach poprzednich szkoleń sprawdź regulamin.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca tygodnia.

Dla kogo?

Kursy organizowane są dla członków ZHP, którzy ukończyli 18 rok życia oraz są zgłoszeni jako wolontariusze do Białej Służby ZHP. Organizatorzy zobowiązują się do pomocy przy uzyskaniu wpisu do jednostki wspierającej system Państwowego Ratownictwa Medycznego dla osób niespełniających tego warunku uczestnictwa w kursie. Aby uzyskać taką pomoc należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym. Koszt kursu pokrywany jest przez Związek Harcerstwa Polskiego.

W przypadku niepodjęcia się Białej Służby na Światowych Dniach Młodzieży w charakterze ratownika, uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami odbycia kursu KPP w kwocie 800 zł.

W ramach odpłatności organizator gwarantuje należyte przeprowadzenie zajęć zgodnie z ramowym programem kursu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie egzaminu zgodnego z rozporządzeniem. Kurs nie jest biwakiem. Wyżywienie, zakwaterowanie i dojazd uczestnik organizuje we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w warunkach turystycznych zapewnionych przez organizatora (nieodpłatnie).

PASSWORD RESET

Zaloguj się