zhp.pl

Start Aktualności Kurs Kadry Kształcącej II stopnia REBAT

Kurs Kadry Kształcącej II stopnia REBAT

UDOSTĘPNIJ
, / 2417
Kurs Kadry Kształcącej II stopnia REBAT

CSI ZHP zaprasza na Kurs Kadry Kształcącej II stopnia REBAT.
Jest to kolejny kurs dla kształceniowców posiadających przynajmniej 2-3-letnie doświadczenie w kształceniu. Sednem kursu jest praca nad doskonaleniem indywidualnych umiejętności kształceniowych, cyzelowanie najmniejszych drobiazgów w prowadzonych zajęciach – jednak istotnych dla ich skuteczności, a także refleksja nad etyką pracy z kadrą, nad sobą samym, swoimi dobrymi i słabszymi stronami – czego efektem ma być bardziej świadome i zdecydowanie lepsze jakościowo kształcenie kadry przez absolwentów kursu.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

Termin i miejsce: kurs odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2016 r. w Chorzowie.
Uczestnicy: kurs adresowany jest do instruktorów z OKK (dowolnego stopnia).
Odpłatność: 145 zł – obejmuje noclegi, wyżywienie i materiały szkoleniowe, nie obejmuje kosztów dojazdu.
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy znajdziecie pod adresem: https://rejestracja.zhp.pl/events/44/.
Rekrutacja potrwa do 26 lutego 2016 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 29 lutego br.

hm. Joanna Skupińska 
Komendantka Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP 

PASSWORD RESET

Zaloguj się