zhp.pl

Start Aktualności Beskiden 2016

Beskiden 2016

UDOSTĘPNIJ
, / 1982
Beskiden 2016

Niemiecka organizacja skautowa BdP organizuje wędrówkę i złaz dla swoich patroli na terenie Beskidów w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia 2016. Patrole będą się poruszać w różnych terminach na obszarze między miastami Bielsko-Biała, Kraków i Tarnów a południową granicą Polski. Niemieccy skauci chętnie spotkają się z polskimi harcerzami, którzy albo mają swoje obozy stacjonarne i wędrowne na tym obszarze, albo są mieszkańcami Małopolski i są gotowi na skautową przygodę.

Niemieckie patrole liczą 3-10 osób, ich członkowie mają od 12 lat w górę.
Od was samych zależy, co razem zrobicie. Może to być wspólne ognisko, posiłek lub fragment wspólnej wędrówki.
Język komunikacji – angielski i niemiecki.
Linki do map Google pokazują terminy i trasy poszczególnych patroli.

Osoby zainteresowane współpracą z patrolem BdP prosimy o kontakt z szefem Zespołu ds. organizacji niemieckojęzycznych Wydziału Zagranicznego GK pod adresem email: piotr.miara@zhp.net.pl z wskazaniem, o który patrol wam chodzi, na jakiej trasie i w jakim terminie. Zostaniecie skontaktowani z liderem tego patrolu. Czas na zgłoszenia – do 10 lipca.

Jest również możliwość wzięcia udziału w 3-dniowym złazie na przełomie lipca i sierpnia. Zaproszenia w języku niemieckim i angielskim znajdują się tutaj:

Zaproszenie_EN

Zaproszenie_DE

Zgłoszenia – do 12 lipca bezpośrednio na e-mail niemieckiego organizatora: eva.wormit@pfadfinden.de

Każde bezpośrednie zgłoszenie się do niemieckiego organizatora musi być poprzedzone uzyskaniem e-mailowej zgody na udział od komendanta hufca i chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych, które zostaną wysłane z oficjalnej skrzynki pocztowej na adres piotr.miara@zhp.net.pl. Treść tego e-maila musi zawierać również: imię i nazwisko szefa polskiej ekipy, jego e-mail i telefon komórkowy do kontaktu.

Linki do terminów i tras patroli:
https://drive.google.com/open?id=1KMPUQKKXQ0rl0mCb52rdZ81I3Ps&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xx_BaH91V_twxnL4TNtvYuJZul4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1imPLYgQAPN_JfmVFyjSaKlvc53o&usp=sharing

 

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się