zhp.pl

Start Aktualności 45. Skautowa Konferencja Niemieckojęzyczna

45. Skautowa Konferencja Niemieckojęzyczna

UDOSTĘPNIJ
, / 1615
45. Skautowa Konferencja Niemieckojęzyczna

Od piątku do niedzieli 12-14 lutego w Brixen we włoskim Południowym Tyrolu trwa 45. Konferencja Niemieckojęzyczna. Biorą w niej udział przedstawiciele organizacji skautowych z krajów niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein i krajów, gdzie jest mniejszość mówiąca po niemiecku: Belgia i Włochy oraz organizacje, które są zainteresowane bądź już prowadzą bliską współpracę z tym obszarem – z Holandii, Węgier, Danii i Polski. Wśród uczestników są także przedstawiciele europejskich struktur WOSM i WAGGGS.

ZHP reprezentują instruktorzy Wydziału Zagranicznego GK działający w zespole ds. organizacji niemieckojęzycznych: szef zespołu hm. Piotr Miara oraz hm. Beata Przybylska-Kujawa i hm. Robert Kawka.

Tematem konferencji jest tożsamość regionalna, „małe ojczyzny” i różnorodność, czyli szeroko pojęty patriotyzm lokalny. ZHP zaproponowało przygotowanie jednego z warsztatów, które składają się na program konferencji. Piotr Miara za pomocą gry historycznej przedstawi, co doprowadziło do ukształtowania się współczesnej tożsamości Polaków i naszego patriotyzmu oraz jak w tym kontekście postrzegani są harcerze w Polsce. Gra ma pomóc zrozumieć liderom skautowym z obszaru niemieckojęzycznego odmienność kształtowania się postaw patriotycznych w wyniku różnych doświadczeń historycznych w Polsce i u nich.

PASSWORD RESET

Zaloguj się