zhp.pl

Start Aktualności Rozkaz specjalny Naczelnika ZHP

Rozkaz specjalny Naczelnika ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 3153
Rozkaz specjalny Naczelnika ZHP

 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                                                              Warszawa, 13 lipca 2016 r.

 

Rozkaz Specjalny Ls. 2/2016

Druhny i Druhowie,
Są ludzie, którzy mimo iż nie ma ich wśród nas, są nadal obecni w naszej pamięci, dzięki temu, jacy byli i czego w swoim życiu dokonali. Takim człowiekiem jest hm. Stefan Mirowski – przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1990-1996. 13 lipca 2016 r. mija 20 lat od Jego śmierci.

Druh Stefan stanął na czele ZHP po Zjeździe Bydgoskim w 1990 r. by przeprowadzić Związek przez trudny czas odnowy. Odszedł na wieczną wartę w czasie pełnienia służby instruktorskiej, w Oslo w Norwegii, dzień po tym, jak podczas Światowej Konferencji Skautowej, stojąc na czele delegacji ZHP odebrał akt potwierdzający powrót ZHP do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. To był ważny moment – ukoronowanie kilkuletnich działań naszego Związku.

Był niekwestionowanym autorytetem – nie z racji funkcji, jaką objął, a z racji tego, jakim był człowiekiem. Skromny, przyjazny ludziom, otwarty, umiejący słuchać i przyjmować argumenty innych, a jednocześnie bardzo konsekwentny i kiedy trzeba – stanowczy, wymagający przede wszystkim od siebie, ale i od innych. Wartości, które głosił, wcielał w życie w całym swoim działaniu.

Podczas 6-letniej służby na funkcji Przewodniczącego ZHP przemierzył setki kilometrów odwiedzając środowiska harcerskie w całej Polsce. Był oczekiwany i serdecznie witany na zbiórkach gromad i drużyn, rajdach, złazach, zlotach hufców i chorągwi. Wszyscy z niecierpliwością czekali na jego gawędy – mądre, ciekawe, dające do myślenia, czasem wzruszające, czasem poruszające.

Druhny i Druhowie,
Wspomnijmy druha śp. hm. Stefana Mirowskiego – instruktora, który całym życiem, aż do ostatniej chwili pełnił służbę Bogu, Polsce i Bliźnim.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

PASSWORD RESET

Zaloguj się