zhp.pl

Start Aktualności ZHP na Europejskim Kongresie Edukacji Globalnej

ZHP na Europejskim Kongresie Edukacji Globalnej

UDOSTĘPNIJ
, / 1670
ZHP na Europejskim Kongresie Edukacji Globalnej

W dniach 26-28 listopada w Zagrzebiu odbywa się Europejski Kongres Edukacji Globalnej. Celem tego wydarzenia jest wypracowanie rekomendacji do nowych dokumentów dotyczących strategii edukacji globalnej dla instytucji Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy.

W ramach tego 3-dniowego spotkania organizacje pozarządowe, instytucje, przedstawiciele agend ONZ, przedstawiciele miast i oddolnych inicjatyw społecznych pracują nad zbudowaniem spójnej koncepcji kompetencji społecznych, które edukacja globalna rozwija oraz budują wspólną wizję realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez tę część edukacji obywatelskiej, która ma pobudzać do działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego świata.

W ramach Kongresu nasz kraj reprezentują 3 osoby, z czego jedną z nich jest koordynatorka projektu „Aktywni Obywatele Świata” – pwd. Magdalena Noszczyk, która w ramach prezentacji dobrych praktyk przedstawiła koncepcję matrycy kompetencji jako efekt pracy i konsultacji wielu wydziałów pod przewodnictwem CSI oraz pomysły na badanie kompetencji i umiejętności w ramach nowopowstającego narzędzia – Globalnego Kompasu w ramach projektu „Aktywni…”.

Magdzie życzymy owocnej pracy w Zagrzebiu i czekamy na wyniki europejskiej debaty o kompetencjach dla kształtowania globalnego obywatelstwa.

PASSWORD RESET

Zaloguj się