zhp.pl

Start Aktualności Zainspiruj się programem

Zainspiruj się programem

UDOSTĘPNIJ
, / 2553
Zainspiruj się programem

16 stycznia 2016 w Warszawie zainspiruj się programem w ZHP ! Wydział Inspiracji i Poradnictwa oraz Centralna Szkoła instruktorska zaprasza na warsztaty inspiracji programowych INSPiRADA, których celem jest przybliżenie najważniejszych aspektów pracy z programem w ZHP.

Warsztaty są skierowane do członków referatów metodycznych oraz członków komend chorągwi ds. programu. Aby wziąć udział w warsztatach zgłoś się do 5 stycznia, wysyłając e-maila na adres natalia.gorgol@zhp.net.pl w treści wpisując swój stopień, pełnioną funkcję, chorągiew oraz wybór zajęć. Koszt warsztatów wynosi 20 zł.

Masz możliwość uczestnictwa w 4 blokach zajęciowych, wybierz zatem preferowane tematy (po jednym z każdej z trzech grup):

  • aktualne kierunki programowe – warsztat wspólny,
  • 1a wspieranie planowania pracy programowej na poziomie chorągwi,
  • 1b wspieranie planowania pracy programowej na poziomie hufca,
  • 2a propozycje programowe,
  • 2b inspiracje skautowe,
  • 3a problemy wychowawcze na lata 2015/2016 – propozycja programowa „Stop bierności”,
  • 3b problemy wychowawcze na lata 2016 – 2018.

Uczestnictwo w min. 2 blokach kwalifikowane będzie jako udział w szkoleniu programowym na poziomie centralnym, stanowiącym jedno z wymagań ZOKP. Zaletą udziału w warsztatach jest możliwość późniejszego przeprowadzenia podobnych szkoleń w zakresie lokalnym na poziomie chorągwi przy wsparciu członków Wydziału Inspiracji i Poradnictwa (dla kadr hufców), a dzięki temu – docelowo na poziomie hufców (dla drużynowych).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie, także do odwołania poszczególnych zajęć ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. Zrobimy wszystko, by jak najbardziej dopasować plan do Twoich potrzeb.

PASSWORD RESET

Zaloguj się