zhp.pl

Start Aktualności W Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej debatowali o roli harcmistrza

W Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej debatowali o roli harcmistrza

UDOSTĘPNIJ
, / 1776
W Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej debatowali o roli harcmistrza

8-9 sierpnia 2015 r. odbyła w Gaju odbyła się konferencja harcmistrzowska, w której wzięło udział 29 instruktorów z Chorągwi Dolnośląskiej, Stołecznej, Wielkopolskiej i Kujawsko-Pomorskiej. Konferencja odbyła się w nietypowym dla takich form miejscu, w harcerskiej stanicy w Gaju (Hufiec Nowe Miasto Lubawskie). Dzięki temu uczestnicy mogli poczuć się jak na kolejnym obozie.

Konferencja miała nieco niekonwencjonalną formułę. Dwudniowe spotkanie było nie tylko okazją do wymiany myśli, poglądów, instruktorskich dyskusji, ale także urozmaiciły je warsztaty rozszerzające harcmistrzowską wiedzę z takich tematów jak mediacja, fundraising, ekonomia społeczna oraz praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Wieczorem odbyła się wędrówka pt. „Słuchanie lasu”.

Sama konferencja podzielona została na 3 części:  I. HARCMISTRZ – MISTRZ. Rozwój harcmistrzów, II. HARCMISTRZ – MENTOR. Harcmistrz a praca z kadrą, III. HARCMISTRZ – KREATOR. Wpływ harcmistrza na rzeczywistość w organizacji i poza nią

Zadaniem uczestników było przygotowanie głosów w dyskusji do wybranej sesji konferencji. Przesłane wcześniej wypowiedzi pisemne zostały przekazane pozostałym instruktorom, aby Ci mogli lepiej przygotować się do dyskusji. Wymiana zdań zaowocowała licznymi wnioskami. Wskazano, iż w mistrzostwie bardzo ważny jest ten element liderowania związany z przekazywaniem dalej wiedzy i umiejętności, ale nie oznacza to, że trzeba być mistrzem w każdej dziedzinie, ponieważ dla każdego co innego jest mistrzostwem – jest to subiektywnie określane. Natomiast bycie mentorem określane jest przez inne osoby, z zewnątrz.

 
Pochylając się nad problemem związanym z troską o swój rozwój harcmistrza uczestnicy konferencji doszli do wniosku, iż mentor pokazuje nie tylko, jak być mistrzem w technikach harcerskich, ale także, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności harcerskie w życiu prywatnym i zawodowym, jak również odwrotnie, czyli przekłada na grunt harcerski swoje mistrzostwo z życia prywatnego i zawodowego. Podkreślono także, że zadanie związane z byciem opiekunem próby na stopień instruktorski jest bardzo ważne i nadal powinno znajdować się w wymaganiach na stopień harcmistrza.

Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem CSI ZHP i ChZKK „Quercus”.

PASSWORD RESET

Zaloguj się