zhp.pl

Start Aktualności List intencyjny MSZ-ZHP: Wsparcie merytoryczne kandydatury Jamboree 2023

List intencyjny MSZ-ZHP: Wsparcie merytoryczne kandydatury Jamboree 2023

UDOSTĘPNIJ
, / 2409
List intencyjny MSZ-ZHP: Wsparcie merytoryczne kandydatury Jamboree 2023

31 sierpnia w Gdańsku Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna podpisał z Naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą list intencyjny ws. promocji kandydatury ZHP do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w Polsce.

Poparcie dla tej znaczącej inicjatywy edukacyjnej o wymiarze globalnym wpisuje się w priorytet Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dziedzinie dyplomacji publicznej. Promocja Polski w środowiskach skautowych, z których wywodzi się wielu późniejszych liderów opinii publicznej, przyczyni się do wzrostu międzynarodowej rozpoznawalności kraju. – mówił podczas uroczystości Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. 

W podpisanym liście intencyjnym Ministerstwo Spraw Zagranicznych deklaruje udzielenie wsparcia merytorycznego w procesie przygotowania i realizowania działań mających na celu pozyskanie międzynarodowego poparcia dla inicjatywy zorganizowania w Polsce Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.

Podczas trwającego dwa lata procesu kandydatury ZHP i Gdańska promocja Miasta – Gospodarza odgrywa znaczącą rolę. O tym, czy Jamboree odbędzie się w Polsce dowiemy się w sierpniu 2017 roku podczas konferencji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego w Azerbejdżanie.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się