zhp.pl

Start Aktualności Kurs na patent jachtowego sternika morskiego dla harcerzy

Kurs na patent jachtowego sternika morskiego dla harcerzy

UDOSTĘPNIJ
, / 3273
Kurs na patent jachtowego sternika morskiego dla harcerzy

Centrum Wychowania Morskiego ZHP realizuje projekt Program Wychowania Morskiego współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie przez CWM ZHP programu wychowania morskiego dla środowisk zainteresowanych edukacją morską oraz przygotowanie kadr organizacji zajmujących się wychowaniem morskim do wdrażania programu.

Jednym z elementów projektu są kursy na patent jachtowego sternika morskiego oraz rejsy szkoleniowe dla instruktorów i działaczy organizacji zajmujących się wychowaniem morskim.
Kursy na patent jachtowego sternika morskiego będą przeprowadzone w terminach:
15.08 – 22.08 2015
23.08 – 29.08 2015
30.08 – 06.09 2015.
Kurs zostanie przeprowadzony na nowoczesnych jednostkach Bavaria 33, Bavaria 36 i Vector 10. W ostatnim dniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin na patent jachtowy sternik morski przed komisją Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego na patenty żeglarskie ZHP, uznaną przez Ministerstwo Sportu.
Koszt kursu wynosi 400 zł + kasa jachtowa 320 zł. W tych kwotach zawarte jest szkolenie, pobyt na jachcie, wyżywienie, opłaty portowe, paliwo, ubezpieczenie, materiały programowe i pomoce do szkolenia.Zgłoszenia oraz więcej szczegółów na stronie kursu.
Rejsy szkoleniowe przeprowadzone zostaną na jachcie s/y Warszawska Nike. Celem rejsów jest praktyczne doskonalenie umiejętności nawigacyjnych i żeglarskich oraz zdobycie stażu żeglarskiego.Ważnym elementem programu rejsów będą tradycje morskie i przekazanie wiedzy o morskim dziedzictwie, ekologii i gospodarce morskiej.
Rejsy zostaną zorganizowane w terminach:
5 – 12 września 2015
12 – 19 września 2015.Cena rejsu wynosi 400 zł + 320 zł kasa jachtowa. Koszty te pokrywają pobyt na jachcie, zaopatrzenie jachtu w paliwo, wodę, postoje portowe, wyżywienie i ubezpieczenie.

PASSWORD RESET

Zaloguj się