zhp.pl

Start Aktualności Konkurs na instruktorów ds. specjalności

Konkurs na instruktorów ds. specjalności

UDOSTĘPNIJ
, / 3554
Konkurs na instruktorów ds. specjalności

Konkurs na kierownika oraz instruktorów organizowanego Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP

Realizując postanowienia Uchwały Rady Naczelnej i 38 Zjazdu ZHP (Uchwała Rady Naczelnej nr 12/XXXVIII z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania  w harcerskich specjalnościach oraz Uchwałę 38 Zjazdu ZHP z dnia 8 grudnia 2013r w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP), Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na kierownika oraz instruktorów organizowanego Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP odpowiedzialnych za poszczególne specjalności – zgodnie z niżej podanym wykazem specjalności:

– Artystyczna (w tym: muzyczna, plastyczna, cyrkowa, malarska, aktorska, fotograficzna itp.)

– Ekologiczna (w tym puszczańska, itp.)

– Historyczno–rekonstrukcyjna,

– Lotnicza (w tym: szybowcowa, spadochroniarska, balonowa, itp.)

– Łącznościowa (w tym: radiowa, informatyczna, itp.)

– Harcerskiej Służby Zabezpieczenia (w tym: Służby Ruchu Drogowego, Służby Granicznej, Służby Porządkowej, obronna, itp.)

– Pocztowa i informacyjna

– Pożarnicza,

– Sportowa (w tym: narciarska, kolarska, strzelecka, łucznicza, itp.)

– Techniczna (w tym: modelarska, robotyczna, itp.)

– Turystyczna (w tym: krajoznawcza, podróżnicza, górska i wspinaczkowa, itp.)

Wymagania:

– znajomość specyfiki harcerskich specjalności,

– posiadanie minimum stopnia podharcmistrza,

– komunikatywność,

– umiejętność pracy w i kierowania zespołem,

– zdolności organizacyjne,

– inicjatywa,

– otwartość umysłu,

– umiejętność negocjacji,

– opłacona podstawową składką członkowska ZHP,

– zaliczona służba instruktorska za poprzedni rok harcerski.

Instruktorzy chcący podjąć służbę, na funkcji kierownika Wydziału lub instruktorów ds. wspierania poszczególnych specjalności proszeni są o przesłanie na adres biuro.program@zhp.pl:

– CV – z uwzględnieniem drogi harcerskiej,

– opinii macierzystego Komendanta Chorągwi dotyczącej podjęcia służby w GK ZHP,

– krótkiego opisu programu  jaki Dh /Dh chciałby/chciałaby realizować,

– zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przechowywania i użytkowania danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. 2014 r. POZ 1182).

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać do dnia 31 stycznia 2015 r. na podany wyżej adres e-mail. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę do GK ZHP w uzgodnionym i dogodnym terminie.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2015 r. na stronie www.zhp.pl.

Główna Kwatera ZHP zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie rozstrzygnięciu konkursu. Informacja ta również zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 28 lutego 2015 r.

 

Emilia Kulczyk

członkini GK ZHP ds. programowych 

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się