zhp.pl

Start Aktualności 2. Rejs Polsko-Ukraiński

2. Rejs Polsko-Ukraiński

Zdjęcie ze strony www.cwm.zhp.pl.
UDOSTĘPNIJ
, / 2151
2. Rejs Polsko-Ukraiński

Wielka, morska przygoda czeka! Centrum Wychowania Morskiego ZHP zaprasza wędrowników i instrutkorów ZHP do udziału w 2. Rejsie Polsko-Ukraińskim w dniach 2-8 listopada 2015 na pokładzie s/y Zawisza Czarny.

Rejs ma na celu utrwalenie współpracy i wzajemnie poznanie kultur pomiędzy środowiskami Związku Harcerstwa Polskiego a Płast – Narodową Organizacją Skautową Ukrainy. W czasie rejsu, jego uczestnicy zostaną podzieleni na mieszane wachty. Każdą wachtą będzie kierował polski oficer z pomocą ukraińskiego starszego wachty. W wachcie będzie 4 harcerzy i 4 płastunów. Sam rej morski, wspólna praca, wspólne przeżywanie przygód jest elementem integrującym i wiążącym uczestników ze sobą.

W celu zakwalifikowania się na rejs należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszenia na rejs FORMULARZ
  2. Wykonać jedno z trzech zadań kwalifikacyjnych:
    1. Przygotować scenariusz wieczoru polskiego podczas rejsu.
    2. Przygotować projekt plakietki (loga) rejsu polsko-ukraińskiego.
    3. Napisać notatkę prasową o rejsie.

Wybranie zadanie należy przesłać na adres rafal.cwm@zhp.pl do 19.10.2015.

Po wykonaniu i przesłaniu zadań CWM ZHP podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na rejs, a uczestnikowi rejsu zostanie przesłana umowa. Od uczestników będzie pobierana opłata na kasę jachtową w wysokości 510 zł. Opłata obejmuje koszty wyżywienia i opłat portowych oraz zaopatrzenia statku w wodę i paliwo.

PASSWORD RESET

Zaloguj się