zhp.pl

Start Aktualności Polska – Ukraina

Polska – Ukraina

UDOSTĘPNIJ
, / 1205

W reakcji na ostatnie wydarzenia w centrum Kijowa, gdzie użycie siły przez organy porządkowe doprowadziło do ofiar śmiertelnych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął dziś jednogłośnie uchwałę, w której wyraża solidarność z demokratycznym społeczeństwem Ukrainy i apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy. 

  

W tych ważnych dla naszych Przyjaciół z Ukrainy dniach przypominamy przesłanie, które skierował do ukraińskich skautów obradujący w grudniu w Warszawie 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. 

   

In response to recent events in the centre of Kiev where the use of force by state authorities resulted in deaths, the Polish Parliament adopted by acclamation a resolution which expresses its solidarity with the democratic society of Ukraine and calls for an immediate stop to violence. 

  

We remind a message addressed to our Ukrainian fellow scouts by the 38th Congress of the Polish Scouting and Guiding Association (ZHP) held in Warsaw in December 2013.

 

* * * 

 

Stanowisko XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

 

XXXVIII Zjazd ZHP prowadzi swoje obrady w chwili szczególnie ważnej dla naszych sąsiadów i, co ważne, szczerych przyjaciół – skautów ukraińskich. Naród ukraiński przeżywa od kilku dni chwile patriotycznego zrywu i organizowania aktywności społecznej, w których skauci pełnią ofiarną służbę w samym centrum wydarzeń.

 

XXXVIII Zjazd ZHP solidaryzuje się z ukraińskimi dążeniami, wyraża podziw dla obywatelskich działań narodu ukraińskiego. Życzymy Wam, skauci ukraińscy, aby Wasza służba przyniosła owoce i była wsparciem dla przyszłości młodego pokolenia Ukraińców.

 

hm. Krzysztof Pater
przewodniczący Zjazdu ZHP

 

 

Statement of the 38th Congress of The Polish Scouting and Guiding Association regarding the situation in Ukraine, adopted 7 December 2013


  

The 38th Congress of The Polish Scouting and Guiding Association holds its deliberations during the moment that is especially significant for our neighbours, and just as importantly, sincere friends, Ukrainian scouts. For a few days Ukrainian people have experienced moments of patriotic spurt and organised social activity in which scouts performed their selfless duty right in the centre of events.

 

38th Congress of The Polish Scouting and Guiding Association shows solidarity with Ukrainian aspirations and expresses admiration for the civic activities of the Ukrainian nation. It is our hope and wish that your service, dear scouts in Ukraine, will be effective and supportive for the future of the young generation of Ukrainians.

 

Krzysztof Pater
Chairperson, 38th Congress of ZHP
 

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się