zhp.pl

Start Aktualności Obchody 100-lecia Ruchu Zuchowego

Obchody 100-lecia Ruchu Zuchowego

UDOSTĘPNIJ
, / 1016
Druhny i Druhowie,
 
W ramach obchodów 100-lecia Ruchu Zuchowego w Polsce możliwe było zdobycie odznaki. Do realizacji jej zadań zgłosiło się blisko 200 jednostek zuchowych (gromad i zespołów instruktorskich)! Na naszą skrzynkę wciąż napływają Wasze sprawozdania z działań realizowanych do końca września. W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń, lista jednostek, które przesłały kompletny meldunek z wykonania zadań odznaki zostanie opublikowana do końca października za pośrednictwem strony zhp.pl oraz naszego oficjalnego profilu na facebooku. W przypadku problemów z nadesłaniem sprawozdania na adres zuchowe100lecie@zhp.pl prosimy o wysyłanie materiałów na adres zuchy@zhp.pl.
 
Wszystkie wypracowane materiały zostaną zaprezentowane za pośrednictwem strony internetowej, by mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani zuchmistrzowie i mogły stać się Waszym wkładem w dorobek programowy tej metodyki. Mimo zakończenia realizacji zadań Odznaki nadal zachęcamy gromady do wpisywania się do Ogólnopolskiej Księgi Gromad, która stanowi internetową prezentację i zestawienie gromad zuchowych w Polsce.
 
Informujemy również, że w ramach podsumowania obchodów 100-lecia Ruchu Zuchowego w Polsce w dniach 28-30 listopada odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Zuchowa, której program i szczegóły organizacyjne zostaną podane niebawem. 
 
Czuwaj!
 
hm. Magdalena Karp
Szefowa Zespołu Zuchowego Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się