zhp.pl

Start Aktualności Hm. Teresa Zarzecka odeszła na wieczną wartę

Hm. Teresa Zarzecka odeszła na wieczną wartę

UDOSTĘPNIJ
, / 971

W dniu 27 sierpnia 2014 r. zmarła harcmistrzyni Teresa Zarzecka – zasłużona instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. W swoim życiu przeszła cały szlak harcerski – pełniła szereg funkcji instruktorskich, prowadziła gromadę zuchową, pełniła funkcję namiestniczki zuchowej w Hufcu Białystok, zastępcy Komendanta Chorągwi Białostockiej, była członkinią Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz członkinią Instruktorskiego Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów przy Chorągwi Białostockiej.
Współpracowała i wspomagała Harcerstwo na Białorusi. Każdą wolną chwilę spędzała w harcerstwie, brała udział w licznych zlotach, złazach seniorów, służyła swoją radą i pomocą każdemu instruktorowi, harcerce i harcerzowi. Została odznaczona Orderem Uśmiechu i Krzyżem Za Zasługi dla ZHP. Przez całe życie była wierna Prawu i Przyrzeczeniu Harcerskiemu.
   

hm. Andrzej Bajkowski
komendant Chorągwi Białostockiej ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się