zhp.pl

Start Aktualności Coraz bliżej decyzji o mieście-gospodarzu Jamboree 2023

Coraz bliżej decyzji o mieście-gospodarzu Jamboree 2023

UDOSTĘPNIJ
, / 947

Na początku grudnia br. Główna Kwatera ZHP dokonała ewaluacji zgłoszonych przez samorządy propozycji lokalizacji planowanego Światowego Jamboree Skautowego 2023. Najwięcej punktów otrzymała propozycja złożona przez Gdańsk, na drugim miejscu uplasowała się lokalizacja w województwie kujawsko-pomorskim, a trzecie miejsce zajęła propozycja Podkarpacia.

10 grudnia br. naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica spotkała się z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem by przekazać informację o warunkowej decyzji Głównej Kwatery ZHP, a dzisiaj podobne spotkanie odbyło się z udziałem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego w Toruniu.

Warunkowa decyzja lokalizacyjna pozwala na finalizowanie działań związanych z podpisaniem umowy ramowej wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest ubieganie się o organizację Światowego Jamboree Skautowego. Oficjalne ogłoszenie miasta-gospodarza możliwe będzie z chwilą zawarcia umowy pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego a samorządem. W przypadku niepowodzenia uzgodnień z samorządem pierwszego wyboru ZHP przystąpi do rozmów z samorządem, którego oferta zajęła kolejne miejsce.

Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie naszych partnerów samorządowych w długotrwały i skomplikowany proces uzgodnień związanych z wyborem „najpiękniejszej łąki w Polsce”, która zostanie zaprezentowana Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, jako miejsce organizacji Światowego Jamboree Skautowego i imprez poprzedzających.

Przygotowując raport ewaluacyjny i dokonując oceny Główna Kwatera ZHP pod uwagę wzięła następujące kryteria: teren proponowany na miasteczko-zlotowe (powierzchnia, charakter), zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, projektowany układ komunikacyjny, check-in centre, skomunikowanie miasta-gospodarza: drogowe, kolejowe, lotnicze, obiekty i infrastruktura towarzysząca w mieście-gospodarzu, kontekst turystyczny, inne imprezy i wydarzenia w mieście gospodarzu, odległość miasteczka zlotowego od infrastruktury komunikacyjnej, odległość miasteczka zlotowego od miejsca zajęć wodnych, statystyki ruchu lotniczego i rozwoju przestrzeni powietrznej kraju, porównanie długości trwania lotów do lotnisk referencyjnych (gate-to-gate z przesiadkami), porównanie wskaźników indeksu rozwoju społecznego ONZ (LHDI) oraz nakładów publicznych na rozwój społeczny.

hm. Karol Gzyl
członek Głównej Kwatery ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się