zhp.pl

Start Aktualności Alert Naczelnika ZHP: Harcerze dla Ukrainy

Alert Naczelnika ZHP: Harcerze dla Ukrainy

UDOSTĘPNIJ
, / 937

 

HARCERZE DLA UKRAINY

 

Zbiórka środków na pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie.

    

   

Numery rachunków bankowych:

  • Wpłaty w PLN – 70 1140 1010 0000 5392 2900 1026
  • Wpłaty w EUR – 21 1140 1010 0000 5392 2900 1035
  • Wpłaty w GBP – 91 1140 1010 0000 5392 2900 1036
  • Wpłaty w CHF – 64 1140 1010 0000 5392 2900 1037
  • Wpłaty w CAD – 52 1140 1010 0000 5392 2900 1059

 

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 102/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6

 

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Warszawa

 

SWIFT: BREXPLPW

  

* * *

W przededniu Dnia Myśli Braterskiej w związku z dramatyzującą się sytuacją na Ukrainie Naczelnik ZHP Małgorzata Sinica ogłosiła specjalny alert adresowany do wszystkich członków Związku.

 

– Każdy z nas składał przyrzeczenie, że będzie niósł chętną pomoc bliźnim. Dziś jest czas, kiedy ta pomoc jest potrzebna obywatelom Ukrainy, w tym również naszym Braciom – ukraińskim skautom. Wzywam harcerzy i instruktorów by włączyli się w organizowaną przez ZHP zbiórkę pieniędzy na rzecz Płasta – Narodowej Organizacji Skautowej Ukrainy, której efekt wymiernie pomoże w ich skautowej służbie. Służbie, którą pełnią na rzecz wszystkich poszkodowanych – napisała harcmistrzyni Małgorzata Sinica.

     

Główna Kwatera ZHP jest w bieżącym kontakcie ze skautami na Ukrainie. Chociaż od kilku tygodni nie odbywają się regularne zbiórki i spotkania drużyn skautowych, kadra Płasta jest obecna na pierwszej linii wydarzeń w Kijowie i innych miastach zachodniej Ukrainy. Skauci pełnią służbę medyczną i pomocniczą, niosą pomoc wszystkim poszkodowanym. Z informacji, jakie komisarz zagraniczny ZHP Rafał Bednarczyk otrzymał od Płasta wynika, że na chwilę obecną nie brakuje środków opatrunkowych oraz lekarstw, a potrzebne jest wsparcie finansowe dla poszkodowanych. Z tego powodu Naczelnik ZHP podjęła decyzję o zorganizowaniu zbiórki pieniędzy, które zostaną przekazane do Płasta.

 

W dniu dzisiejszym odbywać się będą czynności zmierzające do zarejestrowania zbiórki pieniężnej, która prowadzona będzie przede wszystkim w euro i dolarach. 

 

* * *

Treść alertu:

 

Druhny i Druhowie!

 

Wczorajsze wydarzenia w Kijowie i wielu miejscach na Ukrainie przyniosły tragiczny zwrot sytuacji – zginęli ludzie, użyto broni z ostrą amunicją. Dzisiaj nie możemy przewidzieć, czy i kiedy nastąpi pokojowe rozwiązanie.

 

Niezależnie od tego, jak dalej potoczą się losy historii i wielkiej polityki, w tej chwili na Ukrainie cierpią ludzie, a nasi Bracia – skauci ukraińscy – starają się, często działając na pierwszej linii, nieść pomoc lub pomagają tę pomoc organizować.

 

Druhny i Druhowie!

 

Każdy z nas składał przyrzeczenie, że będzie niósł chętną pomoc bliźnim. Dziś jest czas, kiedy
ta pomoc jest potrzebna obywatelom Ukrainy, w tym również naszym Braciom – ukraińskim skautom. Wzywam harcerzy i instruktorów by włączyli się w organizowaną przez ZHP zbiórkę pieniędzy na rzecz Płasta – Narodowej Organizacji Skautowej Ukrainy, której efekt wymiernie pomoże w ich skautowej służbie. Służbie, którą pełnią na rzecz wszystkich poszkodowanych.

 

Ważne jest, by działania podejmowane na rzecz naszych Przyjaciół w Ukrainie odpowiadały na realne potrzeby tych trudnych chwil. Polecam więc każdorazowe uzgadnianie innych działań pomocowych z komisarzem zagranicznym ZHP.

 

W przededniu Dnia Myśli Braterskiej pokażmy, że solidarność i wsparcie dla świata skautowego ma także praktyczny wymiar i potrafimy skutecznie nieść naszą chętną pomoc.

 

hm. Małgorzata Sinica
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się