zhp.pl

Start Aktualności Wyprawa pamięci zakończona

Wyprawa pamięci zakończona

UDOSTĘPNIJ
, / 825

Od 11 do 14 maja w Austrii przebywała stuosobowa grupa wędrowników i instruktorów ZHP. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w uroczystościach z okazji sześćdziesiątej ósmej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Mauthausen i obozów filialnych.

W sobotę, 11 maja, reprezentacja ZHP podzielona na dwie grupy odwiedziła miejsca dawnych obozów w Ebensee oraz w Gusen. Oprócz harcerzy w uroczystościach brała udział delegacja władz państwowych, m. in. konsul generalny Ambasady RP w Wiedniu oraz zastępczyni Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niedziela, 12 maja, była czasem największych uroczystości na terenie głównego obozu w Mauthausen. Dzień rozpoczął się od oddawania hołdu poległym więźniom przy kilkunastu narodowych pomnikach ofiar obozu. Pomnik upamiętniający ofiarę 30 tyś. Polaków był miejscem polowej Mszy Św. oraz spotkania harcerzy i władz państwowych z byłymi więźniami, którzy od kilkudziesięciu lat odwiedzają obóz w dniu rocznicy wyzwolenia. Następnie odbyły się uroczystości centralne, w czasie których delegacje kilkudziesięciu państw i regionów złożyły wiązanki i zapaliły znicze pod pomnikiem ofiar na placu apelowym, usytuowanym pośród zachowanych obozowych baraków.

Reprezentacja ZHP oddała także hołd poległym w obozie harcerzom i skautom pod specjalną harcerską tablicą.

Uroczystości rocznicowe w Mauthausen mają nieco innych charakter od tych, które obserwujemy w miejscach pamięci ofiar II wojny światowej w naszym kraju. Akcent obchodów położony jest raczej na triumf życia nad śmiercią, ostatecznego zwycięstwa sprawiedliwości i dobra nad nieprawością i złem. W wielobarwnych orszakach słychać śpiew i muzykę, widoczna jest radość i pewność, że tak straszny akt zagłady, skierowany przez jeden naród przeciwko innym, nigdy nie będzie miał powtórnie miejsca.

W drodze powrotnej harcerze zwiedzili opactwo benedyktyńskie w Melk oraz najważniejsze miejsca i zabytki Wiednia.

"Wyprawa pamięci" została sfinansowana z dotacji celowej przyznanej ZHP przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wyprawa udała się również dzięki życzliwej pomocy Związku Polaków w Górnej Austrii.

Główna Kwatera ZHP dziękuje wszystkim uczestnikom wyprawy za kilka dni wytrwałej, trudnej służby i godne reprezentowanie polskiego społeczeństwa w czasie uroczystości rocznicowych.


hm. Paweł Chmielewski

kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się