zhp.pl

Start Aktualności Wręczono nagrody za prace naukowe

Wręczono nagrody za prace naukowe

UDOSTĘPNIJ
, / 855

„Harcerstwo – wyzwania i inspiracje” – pod taką nazwą odbyła się konferencja w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, podczas której uhonorowano laureatów konkursu na najlepszą pracę naukową o harcerstwie.

Konkurs posiada ponad 37-letnią tradycję, w której aktualnym celem jest  gromadzenie, promocja i upowszechnienie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Pośród autorów 44 nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała i nagrodziła:

 • Ewę Palamer-Kabacińską za pracę doktorską „Harcerstwo jako współczesne środowisko wychowawcze. Założenia i praktyka”, która otrzymała nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Annę Lorańc za pracę magisterską „Edycje śpiewników harcerskich w latach 1910-2010”, która otrzymała nagrodę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Bartosza Zawiszę za pracę magisterską „Wolne Harcerstwo i jego wpływ na lewicowe nurty w ruchu harcerskim w dwudziestoleciu międzywojennym”, który otrzymał nagrodę Przewodniczącego ZHP.

 

Wyróżnieni w konkursie zostali:

 • Jakub Jaśniewicz za pracę licencjacką „Praca po godzinach – motywy działania instruktorów ZHP”,
 • Paulina Lew za pracę magisterską „Gromada zuchowa Nieprzetartego Szlaku w procesie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Zarys problemu”,
 • Ewa Kusek za pracę licencjacką „Przebieg procesu integracji niepełnosprawnych intelektualnie w harcerstwie na przykładzie Hufca ZHP im. Antoniny Gębicowej w Mielcu”,
 • Marta Romańska za pracę licencjacką „Harcerska informacja o książce w działalności Chorągwi Śląskiej ZHP”,
 • Jerzy Chrabąszcz za wydawnictwo „Harcerze gorszego Boga. ZHP w okresie transformacji ustrojowej państwa lat 1989-1990”,
 • Ewelina Szydłowska za wydawnictwo „Dzieje Harcerstwa Mosińskiego 1921-2005”,
 • Edyta Głowacka-Sobiech za wydawnictwo „Olga i Andrzej Małkowscy – twórcy polskiego skautingu”,
 • Kaja Drąg za wydawnictwo „Monografia 7. Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie, 1919-1939 r.”.

 

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Barbary Kudryckiej, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Po wręczeniu nagród obyły się trzy panele dyskusyjne:

 1. Wychowanie dzieci i młodzieży w organizacjach harcerskich.
 2. Współpraca organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych.
 3. Dorobek artystyczny organizacji harcerskich.

 

Finał spotkania zwieńczyła wspólna dyskusja nad tematem przewodnim – „Harcerstwo- wyzwania i inspiracje”.

 

phm. Agata Grzywacz
rzecznik prasowy ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się