zhp.pl

Start Aktualności Prezydenckie Forum Debaty Publicznej

Prezydenckie Forum Debaty Publicznej

UDOSTĘPNIJ
, / 973

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata pt. "Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa" organizowana w ramach Forum Debaty Publicznej.

  

Spotkanie w imieniu prezydenta otworzył minister Maciej Klimczak. Moderatorem dyskusji był Krzysztof Ziemiec.

  

Podczas spotkania podjęta została próba wskazania ograniczeń i barier prawno-administracyjnych, które powodują, że ten ważny z punktu widzenia społeczeństwa i państwa ruch, częstokroć napotyka w swojej działalności na niepotrzebne trudności. Omówiona została także praktyka stosowania przepisów odnoszących się do harcerstwa.

    

W wyniku dyskusji w trakcie spotkania, szefowie organizacji harcerskich zaangażowanych w organizację debaty zadeklarowali wolę powołania zespołu, który we współpracy z instytucjami państwowymi podejmie się działań na rzecz wprowadzenia postulowanych zmian prawnych.

    

W debacie uczestniczyli harcerze z Polski i spoza granic kraju (z Wielkiej Brytanii oraz Białorusi), a także wielu przedstawicieli parlamentu, ministerstw, instytucji państwowych, społecznych i obywatelskich.

    

W przygotowaniu debaty uczestniczyły organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Związek Harcerstwa Polskiego; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; Skauci Europy. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”. Federacja Skautingu Europejskiego; Stowarzyszenie Harcerskie.

    

za Biurem Prasowym Kancelarii Prezydenta RP

      

hm. Karol Gzyl
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się