zhp.pl

Start Aktualności Komunikat Głównej Kwatery ZHP

Komunikat Głównej Kwatery ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 885

W obliczu wielkiej tragedii – wypadku drogowego, w którym 6 lipca br. zginął harcerz z Wrocławia Mateusz Kuźmicz, w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego wyrażamy swoje ogromne ubolewanie i czujemy się zobowiązani do szczegółowego wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

Główna Kwatera ZHP oraz Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP prowadzą wewnętrzne czynności sprawdzające, mające na celu wyjaśnienie zachowania organizatorów wypoczynku w Krzeczkowie, równocześnie deklarując stałą współpracę z Dolnośląskim  i Zielonogórskim Kuratorium Oświaty oraz prokuraturą badającą tę sprawę.

Związek Harcerstwa Polskiego jest jednym z największych organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. W 2012 roku na harcerskich obozach wypoczywały łącznie 74 624 osoby. Obóz to czas pracy nad sobą, zawierania trwałych przyjaźni i zdobywania nowych umiejętności. Instruktorzy ZHP pracują dla dzieci i z myślą o nich opracowują program zajęć, dbają o bezpieczeństwo i atmosferę, uznając, że dobro dzieci jest najwyższą wartością.

Właśnie w takim rozumieniu instruktorskiej służby Główna Kwatera ZHP zwróciła uwagę organizatorom obozów w całym kraju na powagę pełnionych przez nich ról i funkcji, jednocześnie zapowiadając przeprowadzenie dodatkowych działań prewencyjnych obejmujących wszystkie placówki letniego wypoczynku. Ich celem jest przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa uczestników obozów.

Nie ma większej tragedii od śmierci dziecka. W tym niewyobrażalnym cierpieniu rodzinie Mateusza, wszystkim jego przyjaciołom z drużyny i szkoły, jego nauczycielom i wychowawcom naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica przekazuje wyrazy współczucia i szczerą deklarację wszelkiego wsparcia w tych najtrudniejszych chwilach.

 

phm. Agata Grzywacz
rzecznik prasowy ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się