zhp.pl

Start Aktualności Komunikaty GK ZHP w nowej formie

Komunikaty GK ZHP w nowej formie

UDOSTĘPNIJ
, / 1104

Informujemy, iż od 14 grudnia 2011 r. Komunikaty GK ZHP są publikowane i wysyłane w nowej formie.

Serwis znajduje się pod adresem www.komunikaty.gk.zhp.pl. Również na tej stronie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące działania nowej aplikacji. Wysyłka komunikatów będzie następowała automatycznie do określonej grupy odbiorców:

  • władze naczelne ZHP
  • wydziały GK ZHP
  • komendy chorągwi ZHP
  • komendy hufców ZHP

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy system wysyłki Komunikatów GK ZHP i ich publikacji na stronie www.dokumenty.zhp.pl przestaje obowiązywać.

pwd. Justyna Sikorska
szef Biura GK ZHP

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się