zhp.pl

Start Aktualności Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu

Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu

UDOSTĘPNIJ
, / 1428

„Czy harcerstwo jest dzisiaj potrzebne społeczeństwu i Państwu Polskiemu?” – to temat Forum Debaty Publicznej, które w sobotę odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Spotkaniu przewodniczył minister Maciej Klimczak.

Debata zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski” pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego, dotyczyła znaczenia i roli harcerstwa w kształtowaniu i wychowywaniu polskiej młodzieży.

 

Spotkanie rozpoczęło się od referatów dotyczących diagnozy obcnego harcerstwa oraz wyzwań i oczekiwań jakie stoją przed tym ruchem wychowawczym. Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec opisała sylwetkę dzisiejszego harcerza, a dr Monika Figiel przedstwiła swoje rozważania nad aktualnością metody harcerskiej. O znaczeniu harcerstwa dla państwa rozmawiali prof. dr hab. Andrzej Janowski, ks. Henryk Błaszczyk oraz Zbigniew Korba. Cykl referatów kończył temat znaczenia harcerstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym, gdzie głos zabrali Marek Kapuściński, Lech Pilawski oraz Stanisław Berkieta.

 

Po częsci wstępnej odbyła się dyskusja z uczestnictwem instruktorów organizacji harcerskich.

 

W podsumowaniu spotkania naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica stanowczo podkreśliła, że harecrstwo ma olbrzymie i bezdyskusyjne znaczenie w kształtowaniu obecnego społeczeństwa. Zaznaczyła, że instruktorzy dzięki swojej wolontariackiej pracy wychowawczej przekazują olbrzymi kapitał na rzecz państwa.

Sobotnie spotkanie otwiera cykl spotkań i dyskusji pod patronatem Prezydenta RP, które mają prowadzić do konkretnych działań i zapisów prawnych na rzecz wzmocnienia polskiego ruchu harcerskiego i jego pozytywnego oddziaływania na życie jednostek i wspólnot. Minister Maciej Klimczak zapowiadając posiedzenie podkreślał, że wypływa to z głębokiego przekonania prezydenta o wyjątkowości i wartości ruchu harcerskiego dla naszej narodowej i obywatelskiej zbiorowości.

 

za serwisem prezydent.pl

 

phm. Agata Grzywacz
rzecznik prasowy ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się