zhp.pl

Start Aktualności Zmarł druh Andrzej Pankowicz

Zmarł druh Andrzej Pankowicz

UDOSTĘPNIJ
, / 826

W dniu 1 lutego 2011 r. odszedł na wieczną wartę w wieku 60 lat ks. hm. prof. dr hab. Andrzej Pankowicz, kierownik Katedry Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Muzeum Harcerstwa, członek Rady Redakcyjnej Harcerskiego Słownika Biograficznego.

Druh Pankowicz rozpoczął służbę instruktorską w ZHP w 1968 roku w Szczepie „Zielonej Trójki” – Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów, następnie pełnił funkcję drużynowego w Szczepie „Słowików”, był komendantem i kwatermistrzem wielu obozów oraz instruktorem Referatu Organizacyjnego Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów.

Jako naukowiec historyk-profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego od wielu lat interesował się zagadnieniami wkładu harcerstwa w dzieje Polski. Wielokrotnie podejmował tematy dotyczące tego problemu w ramach badań własnych i kierowanych seminariów. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu, w tym „Informatora statystycznego do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Skauting polski w Galicji w latach 1911-1918” (Warszawa-Kraków 2000), stanowiącego cenny wkład w historiografię harcerstwa.

Pomimo wielu obowiązków zawodowych aktywnie uczestniczył w pracy Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP, kierując prowadzonymi badaniami naukowymi i sprawując stałą opieką nad ich przebiegiem, m.in. recenzował kilkanaście publikacji Komisji Historycznej Chorągwi oraz biogramy Harcerskiego Słownika Biograficznego. Jego obecność i praca przez szereg lat była szczególnie  pomocna i cenna dla działań prowadzonych przez Muzeum Harcerstwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 lutego 2011 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

hm. prof. dr hab. Andrzej Janowski
przewodniczący Rady Muzeum Harcerstwa 

hm. Katarzyna Traczyk                                                 
dyrektor Muzeum Harcerstwa

                                                         
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się