zhp.pl

Start Aktualności ZHP – odpowiedzialnie ku przyszłości

ZHP – odpowiedzialnie ku przyszłości

UDOSTĘPNIJ
, / 891

 

tl_files/80/download/harcerz_haslo_stempel2.jpg

W dniu 24 maja 2011 r. Przewodniczący ZHP, Naczelnik ZHP, Przewodnicząca CKR ZHP oraz Przewodniczący NSH, a także wszyscy komendanci chorągwi ZHP podjęli decyzję o zwróceniu się do członków Związku Harcerstwa Polskiego z apelem o dobrowolną wpłatę na poczet spłaty zobowiązań ZHP. (tu czytaj całość apelu) 

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami burzliwej dyskusji o obowiązkach członków ZHP względem organizacji, wielokrotnie w jej trakcie podnoszono argument dobrowolności i wzajemności oddziaływań o charakterze pozytywnym, przeciwstawiając te cechy metody harcerskiej charakterowi przymusu wynikającego z uchwał władz ZHP. Wskazywano na potrzebę wzbudzenia wśród harcerzy i instruktorów poczucia solidarnej odpowiedzialności za nasze stowarzyszenie.

Dziś mamy okazję odpowiedzieć na apel przedstawicieli władz ZHP w tym właśnie duchu. Nikt nie przymusza do wykonania ciężkiego obowiązku, nikt nie argumentuje za jego ważkością.

Dziś możemy z poczucia stanowienia o naszym Związku uczynić gest prawdziwie wymierny – możemy wesprzeć organizację w celu jej oddłużenia.

Druhny i Druhowie!

Ręczę, że przekazane środki zostaną wydatkowane zgodnie z ideą „uchwały 80". Żadna z przekazanych złotówek nie zostanie przeniesiona na inny rachunek bankowy, a całość zebranych funduszy posłuży wykupieniu komercyjnych weksli inwestycyjn  terminowych oraz spłacie zobowiązań publicznoprawnych.

Dlatego też nie proponuję nowej akcji promocyjnej. Skorzystajmy z istniejącego rozgłosu „akcji 80", jednak tym razem z pozytywnym wydźwiękiem. Po raz kolejny pokażmy, że w harcerstwie nie ma przedsięwzięć zbyt trudnych do realizacji i nie ma kłopotów zbyt zawiłych, aby je pozytywnie rozwiązać.

Moi Drodzy, gorąco Was namawiam do poparcia apelu i do aktywnego włączenia się w „akcję 80"!

hm. Lucjan Brudzyński
skarbnik ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się