zhp.pl

Start Aktualności Zbiórka komend chorągwi w Perkozie

Zbiórka komend chorągwi w Perkozie

UDOSTĘPNIJ
, / 763

W dniach 1-3 kwietnia b.r. w OSW ZHP "Perkoz" odbyła się zbiórka komend chorągwi. W spotkaniu udział wzięli komendanci chorągwi, członkowie komend i instruktorzy z chorągwi: Białostockiej, Dolnośląskiej, Gdańskiej, Kieleckiej, Krakowskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Stołecznej, Warmińsko-Mazurskiej, Zachodniopomorskiej i Ziemi Lubuskiej, Naczelnik ZHP wraz z Główną Kwaterą oraz wiceprzewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł.

Podczas zajęć poruszone zostały następujące tematy: zmiany w Statucie ZHP, strategia ZHP na lata 2012-2017, wzajemne relacje pomiędzy GK ZHP a komendami chorągwi, zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych, zmiany w dokumentach dotyczących kształcenia, zmiany w instrukcji organizacyjnej i finansowej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, analiza badań metodycznych, przygotowania do zjazdów nadzwyczajnych ZHP, Letnia Akcja Szkoleniowa.

Rozmawiano także o ważnych bieżących sprawach dotyczących naszej organizacji.

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się