zhp.pl

Start Aktualności XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP 2-4 grudnia 2011 r. w Warszawie

XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP 2-4 grudnia 2011 r. w Warszawie

UDOSTĘPNIJ
, / 712

XXXVI Zjazd ZHP zobowiązał Przewodniczącego ZHP do zwołania w roku 2011 Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w celu wprowadzenia zmian w Statucie ZHP, a Główną Kwaterę ZHP do zwołania Zjazdu Programowego ZHP w celu przyjęcia nowej strategii na lata 2012-2017 oraz wytyczenia nowych kierunków pracy harcerskiej i określenia celów działania w XXI wieku.

Realizując postanowienia zjazdowe Główna Kwatera ZHP podjęła Uchwałę GK ZHP nr 58/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wniosku do Przewodniczącego ZHP o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP.

Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski tego samego dnia podjął decyzję o zwołaniu XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w Warszawie w dniach 2-4 grudnia 2011 r. w celu:
– uchwalenia Strategii rozwoju ZHP,
– wytyczenia nowych kierunków pracy harcerskiej oraz określenia celów działania w XXI wieku,
– dokonania zmian w Statucie ZHP.
.

Wcześniej – 6 marca br. Przewodniczący ZHP powołał Zespół Statutowy, który podjął prace nad Statutem ZHP.

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 58/2011 z dnia 12 maja 2011 r. i decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 6 marca 2011 r.. i z dnia 12 maja 2011 r. dostępne są w serwisie www.dokumenty.zhp.pl.

hm. Halina Jankowska
sekretarz RN ZHP

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się