zhp.pl

Start Aktualności www.80.zhp.pl

www.80.zhp.pl

UDOSTĘPNIJ
, / 909

www.80.zhp.pl – to strona poświęcona tematyce jednorazowej składki członkowskiej od pełnoletnich instruktorów ZHP.
 

Od  5 marca b.r., kiedy Rada Naczelna podjęła Uchwałę nr 35/XXXVI w sprawie jednorazowej indywidualnej składki członkowskiej wnoszonej przez instruktorów ZHP, pojawiło się wiele pytań.

Na  www.80.zhp.pl  znajdziesz całość dokumentów, materiałów i  informacji dotyczących ww. składki, a także listę instruktorów i darczyńców, którzy już dokonali wpłaty.

Strona jest na bieżąco aktualizowana, zamieszczane są  także publikacje z mediów.

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się