zhp.pl

Start Aktualności Weź udział w szkoleniu liderów młodzieżowych

Weź udział w szkoleniu liderów młodzieżowych

UDOSTĘPNIJ
, / 930

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zaprasza do Warszawy 21-28.08.2012 r. na Międzynarodowe Szkolenie Liderów Młodzieżowych „Raise up the level” w ramach Akcji 4.3. Programu „Młodzież w działaniu”.

Weźmie w nim udział 20 osób z pięciu krajów. Cele i tematyka szkolenia to między innymi: wymiana doświadczeń liderów młodzieżowych z różnych krajów, rozwój indywidualnych kompetencji liderskich każdego z uczestników, znalezienie dobrych metod i inspiracji do rozwoju i możliwości wspierania młodzieży w projektach – modele wspierania danych środowisk, wizerunek idealnego lidera – model lidera.

W szkoleniu może wziąć udział osoba, która ma ukończone 18 lat, koordynowała co najmniej jeden projekt przy współpracy z młodzieżą, bezpośrednio pracuje z młodzieżą i chce pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, jest ciekawa innych ludzi i ich doświadczeń oraz gotowa do dzielenia się swoją wiedzą, posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym (szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim!).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Po wypełnieniu należy odesłać go na adres fundacja@strefadzialania.pl do 31.12.2011 r.

Warunki uczestnictwa: koszty pokryte zostaną ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. Uczestnik płaci jedynie 30 procent kosztów przejazdu do Warszawy i z Warszawy do miejsca zamieszkania.

Informacje: Kuba Radzewicz – kuba.radzewicz@gmail.com, Gabriela Dudzińska – gabriela.dudzinska@gmail.com.

pwd. Justyna Sikorska
członek zarządu PROM
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się