zhp.pl

Start Aktualności Podziekowanie za Apteczki dla Gruzji

Podziekowanie za Apteczki dla Gruzji

UDOSTĘPNIJ
, / 813

W piątek 28 stycznia w ambasadzie Gruzji w Warszawie odbyło się spotkanie, w czasie którego żona prezydenta Gruzji Sandra Roelofs oraz ambasador Konstantin Kavtaradze podziękowali grupie Polaków, którzy aktywnie włączyli się w udzielenie pomocy Gruzinom w czasie wojny 2008 roku.

Dekretem prezydenta Gruzji z 25 styczna 2011 r. naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica została odznaczona Medalem Honoru. Gruzińskie odznaczenie odebrała kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.

Medal jest wyrazem wdzięczności za akcję „Apteczka dla Gruzji”. Latem 2008 r. z inicjatywy 125 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej GROM została przeprowadzona akcja, w którą zaangażowały się środowiska harcerskie z różnych miejscowości. W swoim przemówieniu do zebranych ambasador Gruzji wspomniał moment symbolicznego przekazania na jego ręce we wrześniu 2008 apteczki – jednej z wielu przygotowanych przez harcerzy. Prosił też o przekazanie serdecznych pozdrowień wszystkim członkom Związku Harcerstwa Polskiego.

Dziękując w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego i odznaczonej Druhny Naczelnik hm. Ewa Lachiewicz-Walińska wyraziła przekonanie, że dostrzeżenie wkładu harcerstwa w pomoc udzieloną narodowi gruzińskiemu przez polskie społeczeństwo jeszcze bardziej zachęca dziś ZHP do rozwijania kontaktów z organizacjami skautowymi działającymi w Gruzji. Harcerze mają mozliwość zaprzyjaźniać się z młodzieżą gruzińską, podejmować wspólne działania i zmieniać z nimi świat na lepszy. 

Na podstawie materiału Wydziału Zagranicznego

hm. Adam Czetwertyński
Instruktor Biura GK ZHP

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się