zhp.pl

Start Aktualności Konferencja przed Zjazdem Nadzwyczajnym ZHP

Konferencja przed Zjazdem Nadzwyczajnym ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 811

Kolejnym etapem przygotowań do Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, który odbędzie się w grudniu, jest zaplanowana na 24 września w Warszawie konferencja  z cyklu "Jaki ZHP?". Tym razem uczestnicy spotkania będą próbować odpowiedzieć na pytania: Jaki program ZHP i jak pracować z kadrą? 
 

Podstawowym celem spotkania jest konsultacja i wypracowanie materiałów, które zostaną przedstawione delegatom na Zjazd ZHP.

Po wysłuchaniu referatów wprowadzających uczestnicy konferencji pracować będą w grupach roboczych:
–  Jakie kierunki programowe powinien przyjąć Zjazd ZHP?
–  „System pracy z kadrą” – czy zapisy zawarte w tym dokumencie powinny mieć odzwierciedlenie w Strategii rozwoju i Statucie ZHP 
–  „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP” – czy zapisy zawarte w tym dokumencie powinny mieć odzwierciedlenie w Strategii rozwoju i Statucie ZHP
–  Wnioski z badania metodycznego i badania „Drużynowi 2011” i ich przełożenie na projektowane uchwały zjazdowe.
Konferencja odbędzie się w godzinach  11.00 – 17.30.

Wszyscy zainteresowani instruktorzy mogą przesłać w formie elektronicznej zgłoszenie na adres: biuro.program@zhp.pl (i równocześnie na adres: ksztalcenie@zhp.pl) do piątku 16 września do godz. 12.00.

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się